Zamknij

UOKiK kontra UPC. Będą rekompensaty dla klientów

19.08.2020 12:32
UPC pod lupą UOKiK. Klienci mogą liczyć na rekompensaty
fot. Jakub Kaminski/East News

- Operator nie może bez wyraźniej zgody klienta zmieniać warunków umów, które zostały zawarte na odległość – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa dotyczy UPC

UOKiK przyjrzał się praktykom UPC. Na operatora do urzędu napływały liczne skargi dotyczące warunków umów zawieranych na odległość.

Urząd zobowiązał UPC do zmiany niezgodnych z prawem praktyk i wypłaty rekompensat poszkodowanym klientom.

UPC i umowy zawierane na odległość. Oto zastrzeżenia UOKiK

UOKiK w najnowszym komunikacie informuje o postępowaniu kontrolnym w UPC. Przedmiotem dochodzenia były umowy zawierane z klientami na odległość np. podczas rozmowy telefonicznej.

-Przeanalizowaliśmy procedurę zawierania przez UPC umów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli przez telefon i stronę internetową. Informacje, które zebraliśmy, dały podstawę do postawienia zarzutów. W trakcie postępowania UPC złożył propozycję zobowiązania i zrekompensowania strat konsumentom, którą przyjąłem – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd zarzucił firmie, że ta nie udziela konsumentom informacji o możliwości zrezygnowania z umowy w ciągu dwóch tygodni od jej zawarcia. Zastrzeżeń jest jeszcze więcej.

Zobacz także

UPC miało nie informować klientów o zmianach w umowie uzgodnionych podczas rozmów telefonicznych. Często abonenci uzyskiwali umowę dopiero w momencie wizyty technika, który instalował usługę dostępu do internetu lub telewizji w ich mieszkaniu. „Dla wielu osób ten czas mógł być za krótki na zapoznanie się z umową” – czytamy w komunikacie UOKiK.

Prawo wymaga, aby po rozmowie z konsultantem, operator wysłał potwierdzenie warunków omówionych podczas rozmowy, a konsument udzielił na to odpowiedzi. Jej brak oznacza, że nie doszło do zmiany umowy

– twierdzi UOKiK

Urząd zobowiązał UPC do zmian stosowanych praktyk. „Aby doszło do zawarcia lub zmiany umowy, której warunki ustalono podczas rozmowy telefonicznej konsumenci będą musieli wyraźnie potwierdzić taką chęć po otrzymaniu od spółki potwierdzenia nowych warunków” – zdecydował UOKiK. Klienci odtąd będą też informowani o prawie odstąpienia od umowy, a poszkodowani otrzymają od UPC rekompensatę.

Zawieranie umów przez telefon jest dla wielu osób wygodne, ale niesie za sobą pewne ryzyka. Z uwagi na charakter tego sposobu komunikacji istotnie ograniczona jest możliwość skutecznego przekazania konsumentowi wszystkich niezbędnych informacji. A to może się wiązać z ryzykiem celowego lub przypadkowego wprowadzenia abonenta w błąd co do treści zawieranej umowy lub też niewłaściwym zrozumieniem jej warunków. 

– przypomina Tomasz Chróstny

- Aby możliwość weryfikacji treści umowy nie była fikcją, przedsiębiorca, który proponuje zawieranie umów przez telefon, musi po zakończeniu rozmowy przekazać konsumentowi potwierdzenie jej warunków – np. e-mailem lub pocztą tradycyjną - dodał prezes UOKiK. 

RadioZET.pl