Zamknij

Ostrzejsze kary dla przedsiębiorców

Olga Papiernik
20.10.2018 16:08
pieniadze

Polityka UOKiK konsekwentnie nastawiona jest na surowe karanie przedsiębiorców łamiących prawo konkurencji - ocenił Krzysztof Borżoł z kancelarii Taylor Wessing. Zwrócił uwagę na tendencję Urzędu do korzystania z tzw. wezwań miękkich, pomocnych szczególnie w przypadku małych firm.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który podsumował w ubiegłym tygodniu działalność za 2017 r., wydał w tym czasie, jak przypomniał Borżoł, ponad 900 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
"Nałożenie kar na przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 223 mln zł wskazuje na tendencję do zaostrzenia polityki karania przedsiębiorców" - zaznaczył Borżoł w przesłanym PAP komentarzu.
Adwokat wskazał, że statystycznie ilość nałożonych na przedsiębiorców kar wzrosła ponad dwukrotnie w roku 2017 w stosunku do 2016 roku (106,8 mln zł) i niemal pięciokrotnie w porównaniu z 2015 r. (47 mln zł).
"Wynika z tego, że polityka Prezesa UOKiK konsekwentnie nastawiona jest na surowe karanie przedsiębiorców łamiących prawo konkurencji. Z drugiej jednak strony można zauważyć jednocześnie tendencję do korzystania z tzw. wystąpień miękkich, czyli wezwania UOKiK do udzielenia wyjaśnień lub wezwania do zaprzestania naruszeń" - wskazał. Według niego tego typu podejście jest bardzo pomocne zwłaszcza w przypadku "małych firm lub dopiero zaczynających, które muszą konkurować z dużymi korporacjami, a nałożenie kary mogłoby doprowadzić do zakończenia działalności".
UOKiK w 2017 roku, jak przypomniał Borżoł, wszczął 96 postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych. "Najgłośniejszym i zarazem zakończonym wydaniem najwyższej kary było rozbicie kartelu producentów płyt drewnopochodnych, gdzie urząd nałożył łączne kary na przedsiębiorców w wysokości ok. 135 mln zł. Po rozbitym kartelu producentów cementu jest to jedna z najwyższych kar nałożonych przez UOKiK" - podkreślił.
Urząd korzystał również z przeszukań, jako narzędzia postępowania antymonopolowego znacznie częściej niż w latach ubiegłych (2 - 2015, 5 - 2016, 9 - 2017)- wskazał Borżoł. "Cały czas można również zauważyć, że jest duża tendencja do ochrony najsłabszych, czyli konsumentów" - zaznaczył. Dodał, że po aferze Amber Gold, UOKiK stale "monitoruje przedsiębiorstwa udzielające tzw. szybkich pożyczek oraz parabanki".
Ekspert wskazał, że tylko w październiku br. można wyczytać na stronie urzędu, że prezes przedstawił zarzuty firmie Złotówka oraz Euroexpert za tzw. rolowanie pożyczek, co jest sprzeczne z ustawą o kredycie konsumenckim. W 2017 r. szef UOKiK wydał 9 decyzji z tej branży na 60 wszczętych postępowań: Net Credit, Meritum Polska, Incredit, Provident Polska, Wonga.pl, Compass Money, EGF Council, Council, For you - przypomniał.
Borżoł zwrócił uwagę, że UOKiK również w 2018 będzie kontynuował weryfikowanie działań banków w zakresie informowania konsumentów o zmianach regulaminów czy cenników za pośrednictwem trwałych nośników.
"Można zatem zauważyć, że UOKiK konsekwentnie dąży do zwiększenia ilości kontroli i świadomości zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów" - ocenił Borżoł. Dodał, że w ramach Krajowego Programu Nadzoru Rynku przyjętego przez Komitet ds. Europejskich Rady Ministrów działania w 2018 roku skupiać się będą na ochronie konsumentów oraz zwiększaniu świadomości przedsiębiorców. 

PAP/Magdalena Jarco/OP