Zamknij

UOKiK ukarał bank za jednostronną zmianę warunków kredytu

01.10.2020 15:05
mężczyzna prezentujący wykresy na kartce
fot. Shutterstock

UOKiK ukarał Raiffeisen Bank International za zmodyfikowanie warunków kredytów hipotecznych. W 2016 roku instytucja jednostronnie wprowadziła nowe zasady wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych, co wpłynęło na wysokość płaconych przez klientów rat.

UOKiK bacznie przygląda się działaniom banków i piętnuje oraz karze te, które uzna za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Po przeprowadzeniu dochodzenia Urząd uznał, że Raiffeisen Bank International (RBI) nadużył swojej pozycji w stosunku do klientów, żeby narzucić im niekorzystne dla nich rozwiązania.

Bank powoływał się na wprowadzone zmiany w trakcie sporów sądowych toczonych z frankowiczami, przedstawiając je jako „naprawienie niejasnych zasad” ustalania kursów walut.

Raiffeisen Bank ukarany przez UOKiK za wymuszenie na klientach zmiany umowy kredytowej

UOKiK przeanalizował zapisy wprowadzone w 2016 roku do umów o kredyt hipoteczny indeksowany i denominowany głównie do franka szwajcarskiego. Urząd podał, że bank wprowadził arbitralnie nowe sposoby wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych i wykorzystał swoją silniejszą pozycję do wymuszenia przyjęcia ich przez klientów.

Zasady wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut, od których zależy wielkość zadłużenia i wysokość poszczególnych rat płaconych przez kredytobiorców, to bardzo ważny element umowy o kredyt hipoteczny. Takich postanowień nie wolno jednostronnie zmieniać w umowach zawieranych na czas oznaczony, w których dochodzi do zadłużenia się konsumentów. Konsumenci, którzy nie zgadzali się na zmiany, mogli teoretycznie wypowiedzieć umowy, ale oznaczałoby to konieczność dokonania natychmiastowej spłaty całego zadłużenia. Wybór więc był fikcyjny, a bank wykorzystał swoją silniejszą pozycję, żeby narzucić swoje warunki.

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK stwierdził, że istotne warunki umów na czas oznaczony, przy których istnieje możliwość zadłużenia się konsumentów, mogą zostać zmienione wyłącznie na skutek dobrowolnego porozumienia banku i konsumenta. Jeżeli klient nie zgodziłby się na nie, to umowa powinna być wykonywana na dotychczasowych zasadach.

Zobacz także

Urząd nałożył na Raiffeisen Bank International karę w wysokości 1 224 498 zł. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

Zagłosuj

Czy UOKiK dobrze wypełnia swoją rolę?

Liczba głosów:

To nie koniec kłopotów, jakie mogą czekać RFI ze strony UOKiK. W toku jest bowiem postępowanie klauzulowe wobec RBI, dotyczące wprowadzanych przez banki klauzul waloryzacyjnych. Urząd nałożył już za nie dotkliwe kary na trzy banki.

RadioZET.pl/UOKiK