Zamknij

UOKiK nakazał bankowi wypłacenie po 20 000 zł rekompensat klientom

27.10.2020 08:48
UOKiK
fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

20 000 zł rekompensaty dla osób, które z namowy Getin Noble Banku nabyły obligacje z GetBack. UOKiK zakwestionował sposób prezentowania oferty, niedozwolone klauzule i jednostronne zmiany umów.

UOKiK wydał decyzje w sprawie uznania klauzul modyfikacyjnych za niedozwolone postanowienia umowne, jednostronnej zmiany umów o kredyt hipoteczny oraz wprowadzania w błąd podczas oferowania obligacji GetBack.

Decyzje Prezesa UOKiK ułatwiają poszkodowanym konsumentom dochodzenie roszczeń w sądzie. Po uprawomocnieniu stają się prejudykatem. Oznacza, że ustalenia Prezesa Urzędu co do faktu stosowania przez przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów czy klauzuli niedozwolonej są dla sądu wiążące.

Getin Noble Bank ma oddać po 20 000 zł klientom

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uznał, że GNB wprowadzał konsumentów w błąd podczas oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez spółkę GetBack. GNB informował, że inwestycja jest bezpieczna, a zysk gwarantowany, podczas gdy tak nie było. Ponadto, bank proponował nabycie tych obligacji osobom, które nie były skłonne do ryzyka – były zainteresowane zwykłymi lokatami.

Obligacje korporacyjne nie są bezpieczną inwestycją, ponieważ ich bezpieczeństwo zależy wyłącznie od kondycji finansowej emitenta i jego decyzji biznesowych. Nie są one objęte gwarancjami odpowiednich instytucji. Bank jako instytucja zaufania publicznego powinien był zadbać o to, aby jasno i zrozumiale informować o specyfice produktu, w szczególności o ryzyku, uwzględniając jednocześnie realne potrzeby konsumentów.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

UOKiK nakazał więc wypłacenie przez Getin Noble Bank rekompensat osobom, które nabyły obligacje GetBack za jego pośrednictwem. Wyniesie ona 20 000 zł; osoby, którym pieniądze się należą, zostaną poinformowane korespondencyjnie. Rozstrzygnięcie nie jest jeszcze prawomocne, bank może się od niego odwołać.

Zobacz także

Prezes UOKiK nakazał, aby Getin Noble Bank wypłacił rekompensatę osobom, które nabyły obligacje GetBack za jego pośrednictwem. Wyniesie ona 20 tys. zł. O tym komu należy się rekompensata, bank poinformuje w osobnej korespondencji. Szczegóły już teraz dostępne są w decyzji. Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

RadioZET.pl/UOKiK