Zamknij

Deweloper nie poinformował, że blisko osiedla będą budowane magazyny i hale produkcyjne. UOKiK nałożył karę

Olga Papiernik
16.11.2018 10:56
budowa bloku
fot. PIOTR KAMIONKA/East News

Łódzki deweloper Varitex nie informował nabywców domów na osiedlu Srebrna Ostoja, że w sąsiedztwie może powstać kompleks magazynowo-logistyczny i hale produkcyjne. Taka informacja musi znaleźć się w prospekcie informacyjnym. Kara to ponad 54 tys. zł.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wciąż docierają skargi na deweloperów. Zdarza się, że nie zawierają oni umów w formie aktu notarialnego, przez to pozbawiają swoich klientów ochrony; wymagają podpisania pełnomocnictw, które są nieodwołalne i nie wygasają nawet z chwilą śmierci nabywcy, a klient nie może zgłaszać do nich uwag. Skargi dotyczą też tego, że firmy deweloperskie umieszczają banery reklamowe na nieruchomości i zastrzegają, że właścicielom mieszkań nie należy się za to wynagrodzenie, czy wyznaczają konkretnych notariuszy do zawarcia umowy.

Najnowsza decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy łódzkiej firmy Varitex i zrealizowanej przez nią inwestycji Srebrna Ostoja w Konstantynowie Łódzkim. Konsument skarżył się, że deweloper nie poinformował go, że blisko osiedla przewidziana jest budowa magazynów i hal produkcyjnych. Dla wielu nabywców może to być uciążliwe ze względu na hałas i duży ruch samochodów dostawczych. Urząd wszczął postępowanie i ustalił, że prospekt informacyjny rzeczywiście o tym nie wspominał.

Zgodnie z tzw. ustawą deweloperską (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000555), prospekt musi zawierać m.in. informacje o inwestycjach, które są przewidziane w promieniu kilometra. Dodatkowo w prospekcie znajduje się rubryka opisująca plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek. Ustaliliśmy, że w żadnym z tych miejsc konsument nie znalazł informacji o tym, że planowana jest budowa magazynów i hal produkcyjnych. Dopiero w trakcie sprzedaży spółka uzupełniła rubrykę dotyczącą inwestycji przewidzianych w promieniu 1 km.

"Kupno mieszkania to życiowa decyzja. Analizuje się wtedy wszystkie informacje o nieruchomości, zwłaszcza, gdy budowa się nie rozpoczęła. Podstawą jest prospekt informacyjny, który ma pomóc w podjęciu decyzji. Jest niezastąpiony, dlatego nie może wprowadzać w błąd oraz musi zawierać prawdziwe i kompletne informacje" – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. "Deweloper nie może wymagać, żeby to nabywca sam sprawdzał i analizował plany zagospodarowania. Przedsiębiorcom przypominam, że działki sąsiadujące, to nie tylko te, które przylegają do nieruchomości" – dodaje Niechciał.

Na Varitex UOKiK nałożył ponad 54 tys. zł kary (54 460 zł). Firma zaniechała stosowania kwestionowanych praktyk. Decyzja nie jest prawomocna, ponieważ przysługuje od niej odwołanie do sądu.

"Ta decyzja pokazuje, że prawa osób kupujących mieszkania nie są przestrzegane. Chcę, żeby nabywcy mieli jeszcze większą ochronę. Ten cel zrealizuje nowelizacja tzw. ustawy deweloperskiej (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312251). Najlepiej, żeby pieniądze, często z bankowego kredytu, były gromadzone tylko na zamkniętych rachunkach powierniczych. Innym rozwiązaniem byłoby też powołanie przez branżę funduszu gwarancyjnego, który byłby zabezpieczeniem otwartych rachunków" – mówi Niechciał.

Porady dla kupujących mieszkania

- Prawa nabywców i obowiązki deweloperów są uregulowane w tzw. ustawie deweloperskiej. Piszemy o nich w poradniku.

- Prospekt informacyjny musi mieć każdy deweloper, który zaczyna sprzedaż mieszkań.

- W prospekcie znajdziesz informacje np. przykłady inwestycji, które zrealizował deweloper, jakie budynki czy drogi powstaną niedaleko, kiedy rozpoczną i zakończą się prace budowlane, ich harmonogram, standard wykończenia.

- Sprawdź w prospekcie, jak deweloper chroni twoje pieniądze. Czy są gromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym: otwartym czy zamkniętym. Tylko zamknięty zapewnia pełną ochronę, ponieważ deweloper dostanie pieniądze, gdy wybuduje nieruchomość i przeniesie prawo własności na konsumenta.

- Jeżeli prospekt nie zawiera wszystkich informacji albo są one nieprawdziwe, możesz odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia. Deweloper odda wpłacone pieniądze.

- Przed zawarciem umowy z deweloperem sprawdź: czy ma pozwolenie na budowę, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, przeczytaj sprawozdanie finansowe, dowiedz się jaki jest projekt budowlany. Te dokumenty znajdziesz u dewelopera.

- Umowa deweloperska zawierana jest tylko w formie aktu notarialnego. To podstawa do wpisania twoich roszczeń do księgi wieczystej dla nieruchomości.

- Deweloper nie może narzucać notariusza.

- Jeżeli oddaje mieszkanie z opóźnieniem, egzekwuj kary umowne i żądaj odszkodowania na drodze sądowej.

- Lokal ma wady? Deweloper ma 30 dni od momentu podpisania protokołu odbioru, żeby je usunąć, jeżeli je uznaje.

PAP/OP