Zamknij

Cena przy kasie inna niż na półce? UOKiK: co drugi sklep łamie prawo

16.04.2021 13:50
jak sklepy informuja o cenach
fot. Sia Footage/shutterstock (ilustracyjne)

Inspektorzy odwiedzili ponad 2 tysiące sklepów i sprawdzili, w jaki sposób przedsiębiorcy informują klientów o cenach. UOKiK miał zastrzeżenia w przypadku większości badanych lokali.

  1. Sklepy niewłaściwie informują klientów o cenach
  2. Cena przy kasie okazała się wyższa? Prawa konsumenta

Cena przy kasie wyższa niż na etykiecie na sklepowej półce? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, w jaki sposób przedsiębiorcy informują klientów o cenach.

Efekt? U 50 proc. sprzedawców z 2,2 tys. sprawdzonych przez Inspekcję Handlową wykryto błędy dotyczące nieprawidłowego informowania o cenach produktu - podał UOKiK.

Sklepy niewłaściwie informują klientów o cenach

Raport UOKiK ujawnia, że coraz więcej sklepów niewłaściwie informuje klientów o cenach. Inspekcja Handlowa w minionym roku skontrolowała ponad 2000 sklepów w całej Polsce. Cel? Sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie informowania o cenach towarów i usług oraz sposobu uwidocznienia informacji o cenach.

„W toku kontroli sprawdzono, czy w miejscu sprzedaży detalicznej lub w miejscu świadczenia usług przedsiębiorcy uwidaczniają w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, ceny towarów (usług) oraz ceny jednostkowe, a także porównano zgodność uwidocznionych cen z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych" - czytamy w raporcie z wyników kontroli Inspekcji Handlowej w 2020 r.

UOKiK sprawdzał zarówno sklepy detaliczne, jak i te należące do sieci handlowych. Sprawdzono też przedsiębiorców prowadzących działalność usługową: myjnie samochodowe, restauracje, parkingi czy stacje benzynowe.

Inspektorzy mieli zastrzeżenia co do działalności połowy skontrolowanych przedsiębiorców. Błędy w informowaniu o cenach odnotowano
w 607 placówkach detalicznych, 305 placówkach należących do sieci handlowych, 87 placówkach gastronomicznych, 75 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową, 12 myjniach samochodowych, na 16 stacjach benzynowych, na 8 parkingach, w 5 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową w zakresie hotelarstwa.

Główne zastrzeżenia inspektorów to brak cen przy danej usłudze lub towarze lub niewłaściwe ceny.
"Stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania 621 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 491 tys. zł za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach” – czytamy w raporcie.

Cena przy kasie okazała się wyższa? Prawa konsumenta

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przypomina, że podstawowym prawem konsumenta jest prawo do rzetelnej informacji. W świetle prawa
cena musi być widoczna, czytelna i jednoznaczna.

Jeśli na półce widnieje niższa cena niż przy kasie – konsument ma prawo kupić produkt po niższej cenie 

Tomasz Chróstny

Zasada ta wynika z art. 5 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Czytamy w nim, że „w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej”.

RadioZET.pl/PAP/UOKiK