Zamknij

UE z prawem nakładania własnych podatków. Polska jest za

14.09.2020 11:31
europarlament w Brukseli
fot. Shutterstock

Unia Europejska będzie mogła nakładać na kraje członkowskie własne podatki. Kwestia pozyskania nowych „zasobów własnych” poruszana była na spotkaniu ministrów finansów państw UE. Tadeusz Kościński w imieniu Polski poparł ten pomysł.

Podatki na poziomie wspólnotowym – takie rozwiązanie mające ułatwić walkę z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię COVID-19 spotkało się z aprobatą wspólnotowych ministrów finansów uczestniczących w dwudniowym posiedzeniu ECOFIN.

Rada ds. Gospodarczych i Finansowych przyglądała się możliwości pozyskania zasobów własnych UE, co w praktyce oznacza wprowadzania przez Wspólnotę własnych podatków. Zwolennikiem takiego rozwiązania był między innymi Tadeusz Kościński, polski minister finansów.

UE z szansą na zasoby własne. Będzie mogła nakładać własne podatki

Posiedzenie ECOFIN zostało zwołane przez Niemcy, sprawujące obecnie prezydencję w UE. Ministrowie finansów państw członkowskich szukali na spotkaniu sposobów na złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego. Pojawiły się dwa pomysły: możliwość pozyskiwania przez Unię „zasobów własnych” oraz zmiana rozliczeń praw do emisji gazów cieplarnianych.

Polska dotychczasowe działania Unii Europejskiej ocenia zdecydowanie pozytywnie.

Wspólna europejska reakcja na pandemię COVID-19 dowodzi, że UE jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków wobec obywateli w trudnych czasach. Podjęte działania były niezbędnym krokiem w celu udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią. Doceniamy sprawne działania po stronie UE i państw członkowskich w tym względzie.

minister finansów Tadeusz Kościński

Szef resortu finansów zabiegał o utrzymanie nakładów na politykę spójności i wspólną politykę rolną i lobbował za rozwiązaniami stawiającymi na finansowanie transformacji cyfrowej oraz zielonej w ramach Instrumentu Odbudowy i Odporności.

Zobacz także

Środki, które miałyby umożliwić pobudzenie gospodarcze Wspólnoty, mogą pochodzić z nakładanych na poziomie UE podatków. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest Polska, która chciałaby jednak zachować suwerenność w zakresie ustalania bazy podatkowej, stawek oraz ulg.

Zagłosuj

Czy UE powinna mieć możliwość nakładania ogólnowspólnotowych podatków?

Liczba głosów:

Tadeusz Kościński postulował ponadto konieczność ustanowienia wspólnotowego podatku cyfrowego, wspominał też o podatku od transakcji finansowych oraz domiarze dla międzynarodowych koncernów, które korzystając z optymalizacji podatkowej unikają fiskusa.

Zobacz także

Polski minister finansów sprzeciwił się za to pomysłom na zmianę systemy handlu emisjami, argumentując, że oznaczałoby to nałożenie większych kosztów na biedniejsze kraje Wspólnoty, które muszą zainwestować najwięcej w transformację klimatyczną.

RadioZET.pl/Business Insider Polska