Zamknij

Fundusz zwrotów za wycieczki. Turyści masowo ruszyli po pieniądze

08.10.2020 07:44
Zwrot pieniędzy za wycieczkę
fot. Hananeko_Studio/shutterstock (ilustrracyjne)

Turystyczny Fundusz Zwrotów gwarantujący turystom zwrot pieniędzy za niewykorzystane wycieczki działa od 1 października i już cieszy się sporym zainteresowaniem. Turyści tłumnie składają wnioski o wypłaty.

Fundusz zwrotów za wycieczki to element nowej tarczy antykryzysowej. Lockdown uniemożliwił podróże przez co branża turystyczna zmuszona została do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane wycieczki.

Koronakryzys, który nadszarpnął jej płynność finansową, uniemożliwił jednak masowe wypłaty. Państwo postanowiło pomóc branży i wziąć na siebie obowiązek zwrotu pieniędzy podróżnym.

Zwrot pieniędzy za niewykorzystane wycieczki. Wpłynęło tysiące wniosków

Na początku pandemii w ramach pierwszej tarczy antykryzysowej przepisy zmieniono tak, by biura podróży czy linie lotnicze mogły oferować vouchery zamiast zwrotu pieniędzy. Jeśli jednak klienci decydowali się na zwrot wpłaconych środków, przedsiębiorcy mieli 180 dni na wywiązanie się z tego obowiązku. Firmy muszą zatem zacząć realizować zwrotu, choć ich sytuacja finansowa nadal pozostawia wiele do życzenia.

Zobacz także

Rząd utworzył nowy więc fundusz, z którego sfinansowane będą zwroty pieniędzy za odwołane wycieczki. „Dziennik Gazeta Prawna” podaje, że o zwrot należności od początku października wnioskowało 26 tysięcy osób.

UFG podaje, że łączna suma należności, o które już zawnioskowali turyści to 89,8 mln złotych. O ogromnym zainteresowaniu świadczy też liczba połączeń przychodzących na infolinię. Od momentu jej uruchomienia, czyli od 23 września, do dnia przed wejściem nowych przepisów UFG odnotował 1,8 tys. połączeń.

Zobacz także

Jak uzyskać zwrot pieniędzy z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Dziennik tłumaczy, że zgodnie z nowymi przepisami pieniędzy za odwołany wyjazd nie zwraca już biuro podróży, lecz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W tym celu zarówno biuro podróży, jak i turysta muszą się zarejestrować.

Aby organizator wycieczki otrzymał z Turystycznego Funduszu Zwrotów pieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę, będzie musiał spełnić kilka warunków:

- Przedsiębiorca powinien przyjąć płatność od turystów w formie bezgotówkowej

- być wpisanym do rejestru organizatorów turystyki

- złożyć poprzez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty

- dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstępuje od umowy

- złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach

- Organizator będzie musiał też dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych - imię, nazwisko, PESEL, NIP, datą powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.

Turysta, który chce otrzymać rekompensatę za nieodbytą wycieczkę będzie musiał również złożyć odpowiedni wniosek do UFG. We wniosku będzie musiał zawrzeć: swoje imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer umowy, datę jej podpisania, datę powiadomienia o odstąpienia od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek.

RadioZET.pl/”Dziennik Gazeta Prawna”