Zamknij

Trzynasta emerytura z kryterium dochodowym? Oto rekomendacje dla rządu

26.10.2021 13:48
Trzynastka z progiem dochodowym
fot. Wojtek Laski/East News

Eksperci są zgodni: wiek emerytalny powinien być wyższy. Skoro nie da się tego zrobić systemowo, „zachętą” do pozostania na rynku pracy powinny być ograniczenia w trzynastce – proponuje BCC.

Trzynasta emerytura do zmiany? BCC proponuje szereg rozwiązań, które mają zachęcić seniorów do pozostania na rynku pracy. W jaki sposób? M.in. poprzez „okrojenie” trzynastki, dzięki czemu przejście na emeryturę ma stać się z ekonomicznego punktu widzenia mniej atrakcyjną wizją, niż pozostanie na rynku pracy.

Eksperci powołali się na wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności Głównego Urzędu Statystycznego. Z danych wynika, że osoby aktywne zawodowo w pierwszym kwartale bieżącego roku stanowiły  57,3 proc. ludności w wieku 15-89 lat. Prognozy nie są obiecujące: pracujących będzie coraz mniej, a seniorów przybędzie.

Trzynastka do zmiany. Ograniczenie świadczeń sposobem na kryzys?

„Wobec ubytków siły roboczej i wyczerpywania się napływu zasobów zewnętrznych należy podjąć działania zaradcze. Obejmować one mogą zachęty dla osób dłużej pracujących” – pisze dr Wojciech Nagel z BCC. Receptą na systemowy, niski wiek emerytalny, ma być sprawienie, że wizja rozstania się z pracodawcą będzie mniej atrakcyjna, niż pozostanie na rynku pracy. BCC chce w tym celu wprowadzić ograniczenia w pobieraniu 13. emerytury.

Należy wprowadzić kryterium dochodowe do świadczeń społecznych w szczególności wobec tzw. 13 emerytury. Świadczenia solidarne w UE są kierowane do osób szczególnie potrzebujących, posiadających najniższe emerytury i nie ma powodu, żeby stosować odmienne rozwiązania 

BCC

Obecnie trzynasta emerytura przysługuje każdemu uprawnionemu seniorowi bez względu na kwotę otrzymywanego świadczenia. Dodatkowa „pensja” z ZUS wypłacana jest w marcu w kwocie najniższego świadczenia tj. 1250,88 zł brutto. Jedynie czternasta emerytura jest limitowana i obowiązuje przy niej system „złotówka za złotówkę”. Niebawem ruszą pierwsze przelewy z ZUS.

BCC pisze, że kryzys demograficzny doprowadzi w przyszłości do niewydolności FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), z którego ZUS wypłaca emerytury. Wypłaty bieżących emerytur finansują bowiem  składki wpłacone do systemu przez pracujących. „Stale rosnąca liczba emerytów i rencistów szacowana jest w przyszłym roku na 8,2 mln osób (wzrost o 1,5 proc. rok do roku)” – zaznacza BCC. Tymczasem z rynku pracy odejść ma 200 tys. osób, zaś w przyszłości różnica między liczbą emerytów a liczbą osób aktywnych zawodowo pogłębi się.

Eksperci są zgodni, że emerytury z ZUS w przyszłości mogą nie zapewnić życia na godnym poziomie. Zachęcają do dodatkowego odkładania pieniędzy np. w formie Pracowniczych Planów Kapitałowych. „Obecny poziom partycypacji wynosi ok. 25 proc. i jest poniżej oczekiwań. Wsparcie PPK leży w obiektywnym interesie podatników, ubezpieczonych oraz finansów publicznych” – podsumował BCC.

RadioZET.pl