Zamknij

Polska powinna aktywnie współtworzyć technologię 5G

Rafał Mandes
26.02.2018 22:04
Polska powinna aktywnie współtworzyć technologię 5G
fot. Jakob Owens/Unsplash

Polska powinna współtworzyć technologię 5G, a nie tylko być jej odbiorcą– - uważa prezes EXATEL Nikodem Bończa Tomaszewski. Jego zdaniem, optymalnym modelem dla 5G w Polsce jest budowa infrastruktury przez państwowego operatora hurtowego i jej udostępnienie.

5G jest następną generacją technologii telekomunikacyjnych, która umożliwi znaczne przyspieszenie transferu danych, co najmniej do 10 Gb/s i więcej, a także skróci opóźnienia w ich przekazywaniu. „Czas potrzebny na przekazanie informacji od użytkownika do brzegu sieci będzie znacznie krótszy. Standard zakłada osiągnięcie nawet 1 milisekundy, co umożliwi np. sterowanie samochodem autonomicznym. Czasy osiągane przez 4G, rzędu kilkunastu milisekund, są zbyt długie, żeby taki samochód mógł na bieżąco komunikować się i reagować na sytuację na drodze” - wyjaśnił w rozmowie z PAP Bończa Tomaszewski.

Jak dodał, dziś o telekomunikacji myśli się w kategoriach połączenia punktu z punktem, natomiast właściwości sieci 5G można sobie wyobrazić jako „zanurzenie w morzu informacji”. To otwiera szerokie możliwości, jeśli chodzi o internet rzeczy – ocenił prezes EXATEL.

Bończa Tomaszewski wskazał jednocześnie, że - jak przed wdrożeniem każdej technologii - Polska stoi przed dylematem. „Czy będziemy odbiorcami technologii już dojrzałych, adoptując gotowe rozwiązania, nie uczestnicząc w ich tworzeniu czy standaryzacji i nie partycypując w zyskach. Czy też dołączamy do tego wyścigu wtedy, kiedy możemy być jej aktywnym współautorem i czerpać z tego realne korzyści w przyszłości” - wyjaśnił.

Jego zdaniem, włączenie Polski w proces tworzenia 5G to pierwsze wyzwanie. Drugim jest znalezienie modelu finansowego, satysfakcjonującego dla wszystkich. Czyli równoważącego oczekiwania klientów, którzy chcą mieć tanie usługi i operatorów, którzy ponoszą wielkie koszty budowy i utrzymania infrastruktury. „Główny problem polega na tym, że w przypadku Polski koszty usług oferowanym klientom muszą być niskie, a dotychczasowe inwestycje telekomów w 4G/LTE były i nadal są wysokie. Co więcej - jeszcze się nie zwróciły” - podkreślił.

Uważamy, żeby oba te problemy można rozwiązać poprzez wprowadzenie 5G w modelu operatora hurtowego – ten wariant rozważany jest np. w USA. W takim modelu państwo buduje infrastrukturę i udostępnia ją zainteresowanym operatorom na równych, niedyskryminujących zasadach” - wskazał Bończa Tomaszewski. Jego zdaniem, jest duże pole do dyskusji nad tym, jak zbudować taki model, także partycypacji finansowej państwa i podmiotów prywatnych, aby był korzystny dla wszystkich stron.

Podstawą korzyścią z takiego rozwiązania byłoby niewątpliwie uniknięcie dublowania kosztów budowy infrastruktury przez poszczególnych osobno operatorów, co przełożyłoby się na niższe koszty dla użytkownika końcowego. Jedna wspólna sieć oznacza, także znaczącą redukcję promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez nadajniki.

Na pewno wartym sprawdzenia wariantem jest nadanie państwu roli właściciela infrastruktury. EXATEL mógłby tu pełnić rolę operatora a także pobudzać rozwój rozwiązań ICT dla technologii 5G. To może być szansa dla wielu polskich firm, żeby zdobyć dofinansowanie, opracować i wdrażać innowacyjne rozwiązania w Polsce i na świecie” - ocenił.

Jak dodał, taki pomysł powstał w EXATEL w trakcie konsultacji strategii 5G przez Ministerstwo Cyfryzacji, ale rozwiązanie musi być wypracowane wspólnymi siłami przez państwo w dialogu z telekomami i przy wzięciu pod uwagę realnego zapotrzebowania.

Dodatkowo nie brakuje sceptyków twierdzących, że nie ma właściwie realnych potrzeb do stosowania 5G, a więc inwestycje w tą technologię są obecnie nieopłacalne. „Samochodu autonomicznego jeszcze nie ma, internet rzeczy raczkuje, a sieci LTE/4G nie są jeszcze w pełni wykorzystane” - mówił Bończa Tomaszewski. „Dlatego rynek podchodzi z pewnym sceptycyzmem do 5G i to niewątpliwie należy brać pod uwagę. Ale kiedy pojawiło się LTE, też pytano, kto będzie z tego korzystał. Idea smartfonu dopiero się rozpowszechniała, a rewolucja mobilna wydawała się co prawda nieunikniona, ale odległa” - przypomniał.

EXATEL to polski operator telekomunikacyjny, w 100 proc. należący do Skarbu Państwa. Spółka posiada 20 tys. km szkieletowej sieci światłowodowej. Oferuje usługi telekomunikacyjne i cyberbezpieczeństwa dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Swoją działalność prowadzi w kraju i za granicą (głównie w Europie, Azji i Afryce). W ramach działalności badawczo rozwojowej brał udział w pierwszych publicznych testach 5G w Europie. Tworzy też autorskie systemy jak np. polski antyDDoS – TAMA.

Zobacz także

Wojciech Krzyczkowski/PAP/RM