Zamknij

Terminal LNG w Świnoujściu podstawowym źródłem gazu w Polsce

Olga Papiernik
04.01.2018 16:12
Terminal LNG w Świnoujściu podstawowym źródłem gazu w Polsce
fot. East News

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Gaz-Systemu zatwierdziło Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju (KDPR) na lata 2018-2027, podała spółka. Plan przewiduje, że w 2022 r. podstawowymi źródłami gazu w Polsce będą terminal LNG w Świnoujściu – z możliwością rozbudowy mocy regazyfikacyjnych do nawet 10 mld m3 rocznie - i gazociąg Baltic Pipe.

"Przedstawione w Planie Rozwoju na lata 2018-2027 działania związane z dywersyfikacją źródeł dostaw gazu zakładają, że podstawowe, nowe źródła gazu importowanego będą zlokalizowane w północno – zachodniej części kraju:

- terminal LNG w Świnoujściu – możliwość dwustopniowej rozbudowy do przepustowości: 7,5 mld m3/rok i docelowo do 10 mld m3/rok.

- Gazociąg Baltic Pipe – przepustowość interkonektora do 10 mld m3/rok" – czytamy w dokumencie.

KDPR zakłada, że w 2022 r. z terminalu LNG pochodzić będzie 14% gazu, a z Baltic Pipe – 18%.

"Do 2022 r. w efekcie zrealizowania zaplanowanych działań rozwojowych nastąpi całkowita zastępowalność technicznych zdolności importowych ulokowanych na wschodniej granicy. Poza zapewnieniem dużego stopnia dywersyfikacji kierunków dostaw, istotne jest stworzenie technicznych możliwości dostępu do alternatywnych rynków zachodnich" – czytamy dalej.

Równolegle z działaniami dotyczącymi Bramy Północnej i pozostałych połączeń międzysystemowych kontynuowana ma być rozbudowa krajowej sieci przesyłowej.

"Do 2022 r. przygotowane i zrealizowane zostaną najbardziej istotne zadania inwestycyjne w polskim systemie przesyłowym w tym przede wszystkim Baltic Pipe i inne, stanowiące kontynuację rozpoczętych programów inwestycyjnych zdefiniowanych w Planie Rozwoju na lata 2016-2025" – czytamy w komunikacie spółki.

Z kolei w perspektywie do 2027 r. zostały uwzględnione zadania inwestycyjne, których realizacja będzie zależna od stopnia rozwoju rynków gazu w Polsce i w regionie.

KDPR na lata 2018-2027 został zatwierdzony przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

ISBnews/OP