Zamknij

Taśmy Obajtka. Orlen nie chce odpowiedzieć, czy na nagraniu słychać prezesa

26.02.2021 10:08
Daniel Obajtek
fot. Artur BARBAROWSKI/East News

To atak na Daniela Obajtka za skuteczne budowanie potęgi Orlenu – przekonuje Polski Koncern Naftowy, komentując upublicznione nagrania rozmów, jakie prezes PKN miał prowadzić z pracownikiem TT Plast w czasie sprawowania urzędu wójta Pcimia. Biuro prasowe „w żadnym wypadku nie potwierdza wiarygodności nagrań” i nie chce nawet odpowiedzieć na nasze pytanie, czy na „taśmach” rzeczywiście słychać Obajtka.

Daniel Obajtek to główny bohater opublikowanych przez „Gazetę Wyborczą” nagrań, jakie wuj prezesa Orlenu miał dostarczyć w 2016 roku do prokuratury wraz z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zarzuty, które mają potwierdzać „taśmy Obajtka”, są poważne: dotyczą złamania ustawy o pracownikach samorządowych i prowadzenia działalności gospodarczej podczas sprawowania przez Daniela Obajtka funkcji wójta Pcimia oraz składania fałszywych zeznań w sądzie, w których obecny prezes PKN Orlen zaprzeczał doradzania właścicielom TT Plast. Z nagrań wynika, że osoba zidentyfikowana przez „Gazetę” jako Daniel Obajtek wydawała bezpośrednie polecenia pracownikom oraz angażowała się osobiście w spotkania z kontrahentami spółki.

Taśmy Daniela Obajtka. Orlen „nie potwierdza wiarygodności wypowiedzi”

Na „taśmach Obajtka” można usłyszeć deklarację, że osoba określana przez „Gazetę” jako Daniel Obajtek w czasie rozmów z drugą osobą, która miała w 2009 roku pełnić funkcję dyrektora handlowego w TT Plast, przejmuje kierowanie spółką i to do niej, a nie do właścicieli, mają raportować pracownicy.

Na nagraniach utrwalono także wulgarne wypowiedzi o wuju Daniela Obajtka, Romanie Lisie. Miał on zwolnić obecnego prezesa Orlenu z powodu podejrzeń o wyprowadzenie z rodzinnej spółki Elektroplast 1,4 mln zł. To właśnie podczas składnia zeznać dotyczących tej sprawy Daniel Obajtek zaprzeczył pod przysięgą, że doradzał TT Plastowi.

Poprosiliśmy o komentarz w spawie PKN Orlen, wysyłając poniższe pytania:

  • Czy na nagraniach rzeczywiście słychać Daniela Obajtka?
  • Czy nagrania rzeczywiście powstały w czasie, gdy Daniel Obajtek pełnił funkcję wójta Pcimia?
  • Jak do treści rozmów ma się złożone w sądzie pod przysięgą oświadczenie Daniela Obajtka, że nie doradzał TT Plastowi w czasie zasiadania na fotelu wójta Pciamia?
  • Skąd słyszana na nagraniach niechęć do wuja, Romana Lisa?

W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy, PKN Orlen nie potwierdził, że głos nagranej osoby należy do Daniela Obajtka.

Informujemy, że w żadnym wypadku nie potwierdzamy wiarygodności nagrań, ich czasu ani wypowiedzi osób utrwalonych w opublikowanych rozmowach.

Biuro Prasowe PKN Orlen

Więcej informacji na temat stosunku PKN Orlen do „taśm Obajtka” można uzyskać z oficjalnego oświadczenia opublikowanego przez przedsiębiorstwo.

Informujemy, że artykuł pt. „Taśmy Obajtka”, który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej oraz na portalu wyborcza.pl zawiera nieprawdziwe informacje, szereg bezpodstawnych sugestii i manipulacji, które wprowadzają w błąd opinię publiczną. Stawiane w artykule tezy, niemające potwierdzenia w faktach, a oparte na nagraniach których pochodzenia, integralności, czasu i okoliczności utrwalenia nie sposób stwierdzić, uderzają w wizerunek PKN ORLEN, jak również naruszają dobre imię Prezesa Daniela Obajtka. Publikacja ma na celu zdyskredytowanie Prezesa Zarządu Spółki w momencie, gdy prowadzone są kluczowe inwestycje rozwojowe i procesy akwizycyjne.

komunikat PKN Orlen

Koncern podkreślił ponadto, że żaden sąd nie wydał w stosunku do Daniela Obajtka wyroku stwierdzającego popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa, a do 2016 roku oświadczenia majątkowe obecnego prezesa PKN Orlen były jawne i prześwietlane przez CBA. Agencja nie znalazła żadnych nieprawidłowości.

W tym samym komunikacie znajduje się pośrednie potwierdzenie, że na nagraniach słychać Daniela Obajtka.

W związku z tym, że w artykule wykorzystano fragmenty nagrań rozmów z bliżej nieokreśloną osobą, które dodatkowo powstały bez zgody oraz wiedzy Prezesa PKN ORLEN, poddamy je analizom prawnym.

komunikat PKN Orlen

„Taśmy Obajtka” to nagrania, jakie w 2016 roku przedłożył prokuraturze wuj prezesa PKN Orlen, Roman Lis. Złożył on zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i złożeniu przez Daniela Obajtka fałszywych zeznań.

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, powołując się na „brak znamion czynu zabronionego”.

RadioZET.pl