Zamknij

Tarcze antykryzysowe zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

06.10.2020 17:26
Trybunał Konstytucyjny
fot. Jan Bielecki/East News

Tarcze antykryzysowe zostały przygotowane z naruszeniem Konstytucji. Takiego zdania jest Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, który złożył w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Tarcze antykryzysowe to zbiór przepisów, które miały umożliwiać państwu wspieranie przedsiębiorstw i obywateli poszkodowanych z powodu zamrożenia gospodarki. Ustawy wprowadzały zmiany w wielu różnych kodeksach, czasem nie związanych w bezpośredni sposób z projektami pomocowymi.

RPO jest zdania, że nowelizacje zostały przygotowane bez dochowania wynikających z regulaminu Sejmu szczególnych wymogów, co w przypadku tak właśnie przyjętych i zaskarżonych w 2019 roku przez Prezydenta RP zmian w Kodeksie karnym zostało uznane jako naruszenie Konstytucji.

Tarcze Antykryzysowe naruszyły konstytucję? Czy trzeba będzie oddawać pomoc?

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że w imię ochrony zasady legalizmu, prawidłowości toku legislacyjnego oraz pewności prawa zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego cztery tarcze antykryzysowe.

Zobacz także

Adam Bodnar wskazał, że prace nad nimi toczyły się niezgodnie z przyjętymi procedurami i wytycznymi. W szczególności nie przestrzegano wynikających z regulaminu Sejmu wymogów prac nad zmianami w kodeksach, co w 2019 roku zostało uznane przez TK jako podstawa do stwierdzenia, że przyjęte w analogiczny sposób zmiany w Kodeksie karnym były naruszeniem Konstytucji.

RPO wskazał, że według art. 89 ust. 2 regulaminu Sejmu, pierwsze czytanie projektu zmian kodeksu może się odbyć nie wcześniej niż czternastego dnia od doręczenia projektu posłom. Do jego rozpatrzenia, zgodnie z art. 90 ust. 1 regulaminu Sejmu, może zostać powołana Komisja Nadzwyczajna. Stosownie do art. 95 ust. 1 regulaminu Sejmu, drugie czytanie projektu, może odbyć się nie wcześniej niż czternastego dnia od dnia doręczenia posłom sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej. Art. 95 ust. 2 stanowi ponadto, że w przypadku zgłoszenia w drugim czytaniu poprawki albo wniosku projekt kieruje się ponownie do Komisji Nadzwyczajnej.

Celem tego szczególnego porządku jest zapewnienie spójności wypracowanych przez specjalistów uregulowań kodeksowych. Chodzi także o wyeliminowanie możliwości przypadkowej nowelizacji kodeksu przy uchwalaniu ustaw szczególnych, która mogłaby zostać przeprowadzona za pomocą pochopnych i dezintegrujących projekt poprawek poselskich.

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

W przypadku wszystkich czterech zaskarżonych ustaw nie zostały dochowane terminy wynikające z regulaminu Sejmu. Nie została też powołana Komisja Nadzwyczajna. Bodnar podkreślił, że zgodnie ze stanowiskiem TK, naruszenie regulaminu w toku przyjmowania ustawy stanowi naruszenie przepisów Konstytucji.

Zobacz także

Rzecznik stwierdził, że wprowadzeniu zmian w ustawach karnych tarczami antykryzysowymi można zarzucić instrumentalne wykorzystywanie sytuacji epidemicznej do nieprzemyślanych zmian w systemie orzekania kar, a tym samym rażące naruszenie zasady prawidłowej legislacji leżącej u podstaw zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).

Zagłosuj

Czy prace nad tarczami antykryzysowymi naruszyły Konstytucję?

Liczba głosów:

Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że tarcze kryzysowe w istocie powstały z naruszeniem konstytucji, może to oznaczać ogromny problem dla osób i przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc od państwa. Może się bowiem okazać, że nie było do nich podstaw prawnych.

RadioZET.pl/RPO