Zamknij

Tarcza finansowa dla małych i średnich firm

10.04.2020 16:34
Tarcza finansowa. Subwencje dla małych i średnich firm. Wnioski. Zasady
fot. Quisquilia/Shutterstock (ilustracyjne)

Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników, które ucierpiały podczas epidemii koronawirusa, mogą liczyć na wsparcie państwa w ramach tarczy finansowej. Kto i w jakiej wysokości może otrzymać pomoc?

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Tarcza finansowa dla pracowników i firm to najnowsza pomoc rządu dla gospodarki, która jest mocno nadszarpnięta z powodu epidemii koronawirusa. Operatorem programu jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. mali i średni przedsiębiorcy (MŚP). Na jakich zasadach?

Zobacz także

Tarcza finansowa dla MŚP. Dla kogo?

Rządowe wsparcie dla małych i średnich firm jest dostępne dla:

  • dla przedsiębiorców, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
  • dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek epidemii koronawirusa,
  • jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne,
  • przedsiębiorca posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Zobacz także

Program polega na przyznaniu małym i średnim firmom subwencji zwrotnych z PFR. Te średni przedsiębiorcy mogą wykorzystać na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
  • spłatę kredytów - możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości pożyczki,
  • rozliczenie z podmiotami powiązanymi - jednocześnie jest zakaz przeznaczania tych środków na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
  • na zwroty na warunkach określonych w programie i umowie subwencji.

Tarcza finansowa dla MŚP. Wnioski i wysokość wsparcia

Wnioski o przyznanie subwencji z finansów publicznych będzie można składać w sposób uproszczony np. bankowości internetowej. 

Tarcza finansowa dla małych i średnich firm

Ile można otrzymać w ramach wsparcia? Maksymalna kwota subwencji zwrotnej jest obliczana jako procent wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Brany pod uwagę jest również procent przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Zobacz także

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze MŚP na poziomie około 31,3 mln zł, szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

Tarcza finansowa dla małych i średnich firm
fot. Polski Fundusz Rozwoju

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75 proc. na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki.

Umorzenie w wysokości 25 proc. MSP mogą uzyskać pod warunkiem kontynuacji działalności. Kolejne 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży oraz dodatkowe 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Zobacz także

RadioZET.pl