Zamknij

Tarcza finansowa dla mikrofirm. Jak skorzystać ze wsparcia?

09.04.2020 09:29
Tarcza finansowa dla mikrofirm. Wnioski. Zasady
fot. Stockcrafterpro/Shutterstock (ilustracyjne)

Do 324 tys. zł subwencji od państwa mogą otrzymać mikroprzedsiębiorstwa w ramach tarczy finansowej. Kto może i jak starać się o te środki?

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Tarcza finansowa dla firm i pracowników to najnowszy instrument pomocy dla gospodarki, która stanęła przed obliczem kryzysu z powodu epidemii koronawirusa.

W środę premier Mateusz Morawiecki zaprezentował program pomocy dla przedsiębiorców o wartości 100 mld zł. Jego operatorem będzie Polski Fundusz Rozwoju. Jego beneficjentami będą trzy grupy - mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy oraz duże firmy.

Zobacz także

Tłumaczymy w jaki sposób mikrofirmy mogą skorzystać z tej pomocy.

Tarcza finansowa. Dla kogo?

Z instytucji mogą skorzystać najmniejsi przedsiębiorcy, którzy:

  • zatrudniają co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
  • odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek epidemii koronawirusa,
  • nie mają postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego albo nie zostało otwartego wobec nich postępowania restrukturyzacyjnego,
  • posiadają rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania firmy do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki),
  • prowadził działalność przed 31 grudnia 2019 roku,
  • na dzień 31 grudnia 2020 roku lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
Tarcza dla mikrofirm
fot. KPRM

Zobacz także

Tarcza finansowa. Warunki wsparcia

Program polega na wypłacie subwencji zwrotnych do Polskiego Funduszu Rozwoju.

Te pieniądze mogą być przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie/przejęcie w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy - zakaz akwizycji),
  • spłatę przedterminowych kredytów do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości pożyczki.

Jednocześnie jest zakaz przeznaczania tych środków na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Wnioski o subwencje - według PFR - będzie można składać w uproszczonej procedurze np. za pomocą bankowości internetowej.

Zobacz także

Pożyczka preferencyjna z PFR może być umorzona do wysokość 75 proc. na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25 proc. wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia,
  • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Tarcza finansowa. Ile można otrzymać?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej jest obliczana na podstawie iloczynu liczby zatrudnionych w firmie oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek epidemii koronawirusa.

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys zł.

Zobacz także

RadioZET.pl