Zamknij

Tarcza finansowa PFR. Zasady przyznawania subwencji

15.02.2021 13:24
Tarcza finansowa PFR
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/EastNews

Lockdown spowodował, że Polski Fundusz Rozwoju wystartował z Tarczą Finansową 2.0. Mikro, małe i średnie firmy o wyznaczonych kodach PKD mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego. W praktyce muszą jednak spełnić szereg warunków. Sprawdzamy jakie są dokładne wymogi i jaka kwota im przysługuje.

Lockdown sparaliżował możliwość funkcjonowania wielu branż. Poszkodowane firmy mogą zgłaszać się po rządowe wsparcie, ale muszą liczyć się z dokładną weryfikacją. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje właścicieli firm pod względem przestrzegania przepisów tarcz antykryzysowych.

Po czterech tygodniach od uruchomienia Tarczy Finansowej PFR 2.0 do 36 tys. firm trafiło prawie 5,6 mld zł wsparcia. Rząd jednak ostrzega, że dla firm, które otwierają swoje biznesy mimo obostrzeń, wsparcia nie będzie.

 

Polski Fundusz Rozwoju jest operatorem rządowego programu związanego z wypłatą środków w ramach tarczy finansowej.

Tarcza finansowa. Mikrofirmy

Mikroprzedsiębiorstwo nie może przekroczyć rocznego obrotu netto za 2019 r. lub sumy bilansowej w 2019 r. w wysokości 2 mln euro.

Dla mikrofirm podstawą do przyznania subwencji jest zatrudnienie minimum jednego pracownika na podstawie umowy o pracę na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 lipca 2020 r. Jest to niezbędny warunek, aby ubiegać się o wsparcie.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych są brani pod uwagę dopiero na etapie obliczania kwoty subwencji. Te umowy wpływają na wysokość wsparcia i ostateczną kwotę wsparcia finansowego.

O tym, jak wysoka będzie kwota subwencji finansowej PFR 2.0. dla mikrofirmy, decyduje liczba osób zatrudnionych na dzień 30 września 2020 r. Ważna jest także wielkość spadku obrotów w dwóch okresach:

  • od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Subwencja PFR dla mikrofirm. Jak obliczyć kwotę?

Wysokość przyznanego świadczenia oblicza się jako iloczyn osób zatrudnionych (maksymalnie 9 w pełnym wymiarze czasu pracy) oraz kwoty bazowej subwencji, która zależy od wysokości spadku przychodów wnioskodawcy.

Kwota bazowa może wynieść 18 tys. zł na osobę zatrudnioną (gdy spadek przychodów w analogicznych okresach wyniósł 30-60 proc.) lub 36 tys. zł na osobę zatrudnioną (gdy spadek przychodów wyniósł 60 proc.)

Tarcza finansowa. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Z definicji przyjętej przez rząd, za małe i średnie przedsiębiorstwa uważa się podmioty, które nie są mikrofirmą i w dniu 31 grudnia 2019 r. zatrudniały od jednego do 249 pracowników na pełny etat w ramach umowy o pracę (w przypadku braku pracowników na ten dzień pod uwagę bierze się stan zatrudnienia na 31 lipca 2020 r.)

Jak wyliczana jest kwota subwencji dla małych i średnich przedsiębiorców? Muszą oni wykazać koszty stałe oraz wielkość spadku przychodów. Dotyczą one okresu od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (na podstawie dokumentów księgowych lub rachunkowych) lub za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. (w oparciu o dane rzeczywiste i na podstawie prognoz).

Mały lub średni przedsiębiorca jest uprawniony do subwencji finansowej, jeśli wielkość spadku przychodów w wymaganych okresach jest większa lub równa 30 proc. W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 może otrzymać dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70 proc. straty brutto.

RadioZET.pl/GazetaPodatkowa