Zamknij

Tarcza antykryzysowa. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

02.04.2020 10:45
Tarcza antykryzysowa. Wnioski o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
fot. Bartlomiej Magierowski/East News (ilustracyjne)

Do 5 tys. zł mogą otrzymać mikroprzedsiębiorcy w ramach niskooprocentowanej pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej. Jak można złożyć wniosek o te środki?

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Tarcza antykryzysowa, która weszła w życie 1 kwietnia 2020 roku, wprowadziła szereg narzędzi, które maja uchronić gospodarkę przed kryzysem z powodu epidemii koronawirusa.

Jednym z tych instrumentów jest specjalna pożyczka dla najmniejszych firm.

Mikropożyczka. Dla kogo?

Z tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalności gospodarczą przed 1 marca 2020 roku.

Zobacz także

Chodzi o przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników i tych, których roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pożyczka będzie udzielana przez starostę powiatowego na podstawie umowy do wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy - z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Rada Ministrów może przedłużyć ten okres w drodze rozporządzenia. Oprocentowanie mikropożyczki będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Zobacz także

Co ważne - skorzystanie z mikropożyczki nie wyklucza przedsiębiorcę z innych możliwości pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.

Mikropożyczka. Jak złożyć wniosek?

Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę Praca.gov.pl.

Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl.

LINK DO WNIOSKÓW

Formularz wniosku i umowy o udzielenie pożyczki jest dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (psz.praca.gov.pl) oraz poprzez platformę Praca.gov.pl.

Zobacz także

Status wniosku można sprawdzić poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

We wniosku zobowiązany jest podać stan zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Jeśli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., pożyczka wraz z odsetkami na jego wniosek podlega umorzeniu.

Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Wnioskowana kwota zostanie niezwłocznie przelana jednorazowo (cała od razu) na podany numer konta, w ciągu do dwóch dni roboczych od podpisania umowy.

Zobacz także

RadioZET.pl