Zamknij

Tarcza branżowa przedłużona o miesiąc. Nowe firmy też skorzystają

01.03.2021 11:58
Jarosław Gowin
fot. Beata Zawrzel/REPORTER/EastNews

Lockdown się przedłuża, więc Rada Ministrów wydłużyła i poszerzyła wsparcie z tzw. tarczy branżowej o kolejny miesiąc. Tym razem przedsiębiorcy muszą wykazać spadek przychodów w porównaniu do września 2020 r. Właściciele firm mogą otrzymać także „postojowe”, bez względu na to, czy pobierali je w przyszłości.

Lockdown jest powodem zamrożenia części gospodarki oraz wprowadzenia tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii mogą liczyć na rządowe wsparcie. Przedstawiciele rządu już w połowie lutego zapowiedzieli, że są gotowi na lockdown w kwietniu i kolejnych miesiącach.

Wiele firm zostało poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19, ale nie wszystkie podlegają pod kody PKD, które są podstawą do przyznania rządowego wsparcia. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców walczy, aby wsparcie było przyznawane na podstawie strat, a nie kodu PKD. Równocześnie Rada Ministrów wydała rozporządzenie o wydłużeniu i rozszerzeniu pomocy z tarczy branżowej.

Tarcza branżowa. Przedłużenie i rozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców

Nowe rozporządzenie zostało w piątek przyjęte przez rząd. Przedłużenie i rozszerzenie wsparcia dotyczy kilku aspektów:

  • zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. oraz styczeń i luty 2021 r.; dokładny okres zwolnienia uzależniony jest od branży, w której działa dany przedsiębiorca,
  • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • wypłata świadczenia postojowego,
  • dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców; dotacja będzie mogła być udzielona maksymalnie dwukrotnie lub trzykrotnie, w zależności od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej, którą wykonuje dany przedsiębiorca.

Na wsparcie przedsiębiorców zostało przekazane już blisko 190 mld zł.

Tarcza antykryzysowa. Warunki przyznania wsparcia dla firm

Pomoc rządowa z tarczy antykryzysowej jest adresowana do tych branż, które są obecnie najbardziej dotknięte skutkami kolejnej fali pandemii koronawirusa.

Jakie są warunki skorzystania z rządowego wsparcia? Podstawą jest prowadzenie działalności gospodarczej objętej konkretnymi kodami PKD, wykazanie spadku przychodów minimum o 40 proc. w odpowiednich okresach porównawczych.

To dodatkowe formy wsparcia dla  przedsiębiorców, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii koronawirusa

Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii

Dzięki interwencji Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP, ze wsparcia mogą skorzystać także firmy, które powstały w 2020 roku.

Dzięki temu wiele firm, które powstały dopiero w 2020 roku może liczyć na zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, czy dopłatę do wynagrodzeń pracowników. Rozporządzenie daje możliwość uzyskania wsparcia także za grudzień i styczeń. Dzięki nowemu rozwiązaniu także „młode” firmy będą mogły otrzymać rekompensatę za ograniczenia, bądź zamknięcie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.Cieszy nas, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wsłuchało się w głos przedsiębiorców i nasze uwagi zostały uwzględnione

Adam Abramowicz, rzecznik MŚP

Rząd zdecydował w przepisach nowego rozporządzenia o wprowadzeniu dodatkowego okresu, w stosunku do którego możliwe będzie wykazanie spadku przychodów – osoby składające wnioski mogły odnieść się już nie tylko do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy czy analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale także do września 2020 r. Drugim ważnym elementem jest możliwość uzyskania świadczenia postojowego bez względu na fakt pobierania go w przeszłości.

RadioZET.pl