Zamknij

Tarcza branżowa uchwalona przez Sejm. Co zakłada?

20.11.2020 08:04
Tarcza 6.0. Kiedy? Dla kogo? Sejm uchwalił ustawę
fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz/CC BY 2.0

Tarcza branżowa została uchwalona przez Sejm. Najnowszy pakiet rządowego wsparcia dla przedsiębiorców ma trafić do około 200 tys. firm.

Tarcza branżowa, którą opracował resort rozwoju pod kierownictwem Jarosława Gowina, ma ratować branże najbardziej poszkodowane z powodu rządowych restrykcji. Wśród mich gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, dbająca o zdrowie fizyczne czy sprzedaży detalicznej.

W czwartek wieczorem Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 433 posłów, 3 było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Tarcza branżowa. Jaka pomoc dla firm?

W środę późnym wieczorem zarekomendowała je sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Wśród nich rozszerzenie pomocy państwa w związku z koronawirusem na kolejne branże w tym m.in. o muzea i uzdrowiska. Komisja ostatecznie zarekomendowała Sejmowi, by przyjął część poprawek, które zgłosił klub PiS.

Zobacz także

Posłowie poparli m.in. zmianę, która - jak tłumaczył podczas prac parlamentarnych wiceminister w rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak - pozwoli dofinansować na 3 miesiące miejsca pracy w określonych branżach dotkniętych przez koronawirusa ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zgodnie ze znajdującą się w poprawce klasyfikacją PKD).

Wiceminister wskazał, że odpowiednie zmiany, które uzyskały poparcie komisji w tej sprawie, pozwolą też na wydanie odpowiedniego rozporządzenia rozszerzającego ewentualny katalog uprawnionych branż do otrzymania pomocy.

Poparcie uzyskała też zmiana, która rozszerzy grupę beneficjentów jednorazowego świadczenia postojowego m.in. o muzea, a także o podmioty świadczące pozaszkolną edukację artystyczną. Komisja poparła również poprawkę, która mówi o zwolnieniu z płacenia składek m.in. na ZUS od początku lipca do września, przez muzea oraz osoby świadczące usługi dla muzeów.

Zobacz także

Posłowie nie zgodzili się z kolei m.in. na to, by to ZUS zamiast pracodawcy pokrywał koszty związane z nieobecnością pracownika m.in. w związku z jego kwarantanną. Nie było też zgody komisji na to, by przy udzielaniu pomocy państwa nie brać pod uwagę kryterium PKD (Polska Klasyfikacja Działalności jest katalogiem rodzajów działalności, jakie może prowadzić przedsiębiorca).

Posłowie nie zgodzili się także na propozycję, aby wydłużyć spłatę rat kredytów, leasingu firmom będących w kłopotach wskutek pandemii; czy poprawka znosząca limit, od której udzielana jest przez rząd rekompensata gminom z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej wz. z COVID-19.

Obecnie ten limit wynosi 10 tys. zł rocznie. Jak mówił wiceminister Niedużak, rząd zastanawia się nad jego obniżeniem, tak by ewentualnie więcej gmin mogło skorzystać z rekompensaty. Nie zgodzono się też na to, by kryterium przyznania pomocy był spadek przychodów firm o 20 proc.

Zobacz także

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii szacuje, że z tarczy branżowej skorzysta ok. 200 tys. firm. Na jej realizację trafi ponad 1,8 mld zł. W ramach tarczy przewidziano takie instrumenty wsparcia, jak: zwolnienie ze składek ZUS (za listopad) - w przypadku uzyskania przychodu w listopadzie niższego o 40 proc. rok do roku, świadczenie postojowe (za listopad) - w przypadku uzyskania przychodu w październiku lub listopadzie niższego o 40 proc. rok do roku i dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wypłata świadczeń będzie możliwa do 30 czerwca 2021 roku.

RadioZET.pl/PAP