Zamknij

Tarcza 4.0 podpisana. Jakie zmiany dla pracowników, firm i samorządów?

24.06.2020 08:41
Tarcza 4.0. Jakie zmiany dla biznesu
fot. Shutterstock/Just Life (ilustracyjne)

Ochrona firm, wsparcie dla samorządowców, prostsze zasady przetargów, dopłaty do kredytów, ratowanie miejsc pracy i zmiany w podatkach. Co zmienia opublikowana w Dzienniku Ustaw tarcza 4.0.

Tarcza antykryzysowa ma wesprzeć pracowników, ich pracodawców i przedsiębiorców w walce ze skutkami koronakryzysu. W Dzienniku Ustaw opublikowano czwartą jej wersję. Co się zmieni?

Ulgę odczują kredytobiorcy, przedsiębiorcy, a także samorządowcy. Tarcza 4.0 to pakiet zmian dla biznesu i nowe przepisy dotyczące ochrony polskich firm przed wykupem, wsparcia budżetów samorządów, łatwiejszych przetargów i wakacji kredytowych dla Polaków, których finanse zostały nadszarpnięte przez koronakryzys. Wyjaśniamy, co się zmieni.

Tarcza 4.0 – zmiany dla kredytobiorców, pracowników i przedsiębiorców

Tańsze kredyty i wakacje kredytowe

Rząd dorzuci prawie 600 tysięcy złotych na dopłaty do odsetek kredytowych. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Ustawa przewiduje, że pomoc w formie dopłat do odsetek kredytów będzie można łączyć np. z pomocą de minimis czy gwarancjami.

Zobacz także

„Umożliwimy przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami COVID-19, możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym – dzięki dopłatom z budżetu państwa – oprocentowaniu. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe, wynikające z zagrożenia płynności firm. Kwota przeznaczona na dopłaty to 565 milionów złotych, co – zgodnie z szacunkami – powinno pozwolić na wygenerowanie kredytów o wartości ok. 32 miliardów złotych” –tłumaczy resort rozwoju.

Zmienią się też przepisy dotyczące wakacji kredytowych, czyli odroczeniu spłaty długu w bankach. Ci, którzy stracili zatrudnienie po 13 marca 2020 zyskają prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Chodzi zarówno o kredyty konsumenckie, jak i hipoteczne.

Zobacz także

Rząd walczy z wrogim przejęciem

Rząd wesprze też firmy w walce z tzw. wrogimi przejęciami przez zagranicznych inwestorów spoza Unii Europejskiej. Rząd argumentował tę zmianę tym, że wycena firm poszkodowanych przez koronakryzys może być niska.

„Nie chcemy odstraszać inwestorów, tylko chronić polskie spółki przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19 , z powodu której wycena spółek może być szczególnie niska. W czasie kryzysu wiele firm może popaść w okresowe trudności i przez to stać się łatwym łupem dla inwestorów spoza Europy i OECD. Chcemy temu zapobiec” – pisze resort rozwoju.

Zobacz także

Nowe zasady będą obowiązywały przez 2 lata. Nad transakcją kupna co najmniej 20 procent udziałów w spółkach czuwał będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

Luzowanie reguły finansowej, czyli więcej pieniędzy dla samorządów

Tarcza 4.0 przewiduje też złagodzenie reguły finansowej, przez co samorządy będą mogły się bardziej zadłużyć. Władze lokalne mogą borykać się z kłopotami finansowymi m.in. przez to, że odnotują w tym roku mniejsze wpływy z podatków. Ustawa stanowi m.in., że samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Pozwoli ona również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej.

Zobacz także

Łatwiejsze zamówienia publiczne

Tarcza 4.0 koryguje też prawo zamówień publicznych. Według rządu nowe przepisy ułatwić prowadzenie przetargów w dobie pandemii i pomóc firmom realizującym inwestycje.

Zdaniem ustawodawcy, zmian pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zniknie obowiązek żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Tarcza 4.0 wprowadza zaś obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Zobacz także

Obniżono też próg dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ograniczono dopuszczalność dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kontrowersyjne zmiany w prawie pracy

Tarcza 4.0 doprecyzowuje definicję pracy zdalnej celem ograniczenia nadużyć. Nowe przepisy dają też większe uprawnienia pracodawcom, którzy wyślą pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody. Ma to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

Zobacz także

Na korzyść pracownika będzie możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ograniczone zostaną natomiast odprawy pracownicze. Maksymalna kwota do 10-krotność minimalnej pensji czyli 26 tysięcy złotych. Co więcej, firmy w porozumieniu z pracownikami będą mogły zawiesić wypłaty z funduszu świadczeń socjalnych.

Najwięcej kontrowersji budzi punkt mówiący o obniżeniu wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku odnotowania spadków. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 procent, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Taką pensję pracownik może otrzymywać nawet przez rok.  

RadioZET.pl/gov.pl