Zamknij

Pogorszyły się oceny przyszłej i obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych

Olga Papiernik
21.02.2018 10:30
Para je śniadanie
fot. East News

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł plus 6,2 pkt (i wzrósł o 8,1 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

"Spośród składowych wskaźnika, najbardziej poprawiły się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 2,3 i 1,6 pkt proc.). Natomiast pogorszyły się oceny przyszłej i obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 2,4 i 1,4 pkt proc.)." - czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 0,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca (ale wzrósł o 7,8 pkt r/r) i ukształtował się na poziomie plus 4,2, podano także.

"Na niewielki spadek wartości wskaźnika wpłynęły pogarszające się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadki odpowiednio o 2,4 i 0,6 pkt proc.). Wyższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 2,3 i 0,5 pkt proc.)" - czytamy dalej w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1290 wywiadów w okresie 5-14.02.2018 r. (w tym 73 metodą CATI).

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 58,5 pkt w II wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 58,5 pkt w lutym br. z 59,6 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.

Konsensus rynkowy wynosił 59,3 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 56,7 pkt w lutym wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 56,7 pkt w lutym br. wobec 58 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.

Konsensus rynkowy wynosił 57,6 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

Indeks PMI composite w strefie euro w II wyniósł 57,5 pkt. - Markit

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 57,5 pkt. wobec 58,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia.

Analitycy szacowali wartość indeksu na 58,4 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.

Barometr koniunktury IRG SGH spadł o 1,9 pkt kw/kw do 0,7 pkt w I kw. br.

Barometr koniunktury gospodarczej IRG SGH spadł o 1,9 pkt kw/kw i wyniósł 0,7 pkt w I kwartale 2018 r., zaś w ujęciu rocznym wzrósł o 7,8 pkt, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

Negatywne wartości wskaźników koniunktury w I kw. br. odnotowano w przemyśle (-0,8 pkt), transporcie (-9,6 pkt) oraz w gospodarstwach domowych (-6,1 pkt). Z kolei pozytywne wartości wskaźnika odnotowano w przypadku budownictwa (+2,8 pkt), handlu (+5,4 pkt) i banków (+21,4 pkt). W przypadku rolnictwa wskaźnik wyniósł 0 pkt, podano w prezentacji.

W skali kwartału wzrosty odnotowano w przypadku handlu (o 8,7 pkt) oraz banków (o 5,2 pkt). Pozostałe sektory odnotowały kwartalne spadki wskaźnika koniunktury: przemysł - o 2,9 pkt, budownictwo - o 5,7 pkt, gospodarstwa domowe - o 3,7 pkt, rolnictwo - o 4,5 pkt oraz transport - o 7,6 pkt.

W skali roku spadek wskaźnika odnotowano jedynie w przypadku handlu (o 1,8 pkt). W przemyśle wzrost wyniósł 5,5 pkt, w budownictwie - 17,9 pkt, w gospodarstwach domowych - 7 pkt, w rolnictwie 5,3 pkt, w bankach - 15,3 pkt, zaś w transporcie - 8,4 pkt, podano także.

Na czele barier dla koniunktury w przemyśle nadal wymieniano "niedostateczny popyt krajowy" - 51,3% wskazań styczniu 2018 r. (wobec 45,9% w październiku 2017), "obciążenia podatkowe" - 45,1% (wobec odpowiednio 43,9%), "niestabilność przepisów prawa" - 41,9% (wobec 40,2%) oraz "brak wykwalifikowanej siły roboczej" - 39,5% (wobec 37%), poinformował też Instytut.

ISBnews/PAP Biznes/OP