Zamknij

Świnie będą zamykane w oddzielnych pomieszczeniach w związku z ASF

Olga Papiernik
14.02.2018 14:19
Świnie będą zamykane w oddzielnych pomieszczeniach w związku z ASF
fot. ROBERT WOJCIECHOWSKI/East News

Za dwa tygodnie wejdzie w życie ministerialne rozporządzenie w sprawie restrykcyjnych zasad bioasekuracji, które będą obowiązywały w całym kraju w związku z ASF. Zakładają one m.in. trzymanie świń w oddzielnych, zamkniętych pomieszczeniach.

Zobacz także

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 28 lutego br. Zaostrzenie bioasekuracji jest spowodowane rozszerzaniem się choroby afrykańskiego pomoru świń. Pod koniec listopada ub.r. wirus przekroczył Wisłę i pojawił się w okolicach Warszawy.

Bioasekuracja polega na utrzymywaniu higieny w gospodarstwie rolnym, a także na odizolowaniu zwierząt, tak by wirus ASF nie przedostał się ze środowiska do stad hodowlanych trzody chlewnej. Choroba ta jest śmiertelna dla świń, powodując duże straty.

Przepisy nakazują karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są trzymane świnie, zabezpieczenie tych budynku przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.

Świnie będą musiały być trzymane w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których nie będzie innych zwierząt. Obsługą świń mają się zajmować tylko osoby pracujące w danym gospodarstwie.

Zobacz także

Ponadto obowiązkowe będzie przestrzeganie zasad higieny, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia, oraz używanie odzieży ochronnej. Konieczne będzie także bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń.

Nowe przepisy nakazują wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń. Szerokość mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wejścia, a długość - nie mniejsza niż metr, obowiązkowe będzie też na bieżąco nasączanie ich środkiem dezynfekcyjnym.

Według nowych przepisów obowiązkowe będzie sporządzenie przez posiadaczy świń aktualnego spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.

W przypadku, gdy rolnik prowadzi chów trzody chlewnej w cyklu otwartym (tj. na wybiegu) konieczne będzie zabezpieczenia wybiegu podwójnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m.

Rozporządzenie zakazuje wnoszenia na teren gospodarstwa, gdzie hodowane są świnie, zwłok dzików lub ich tusz lub części. Osoby, które uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne nie będą mogły przez 72 godziny (trzy dni) od jego zakończenia zajmować się obsługą świń.

Zobacz także

Koszt ogrodzenia na wschodniej granicy Polski w zw. z ASF 150 mln zł

- Budowa ogrodzenia wzdłuż granicy Polski z Białorusią i Ukrainą, które uniemożliwi wędrówki dzikom i pozwoli walczyć z wirusem ASF będzie kosztowała około 150 mln zł - poinformował w poniedziałek w Brukseli minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

- O wszystkich działaniach z tym związanych informujemy komisarza ds. bezpieczeństwa żywności. 26 marca odbędzie się konferencja w Polsce, w której wezmą udział przedstawiciele praktycznie wszystkich państw - powiedział dziennikarzom Jurgiel.

Jak zaznaczył, projekt ustawy ws. płotu na wschodniej granicy Polski jest na ukończeniu i do końca marca ma trafić do Sejmu. Jak tłumaczył, chodzi o ochronę granicy i Komisja Europejska nie musi wyrażać na to działanie zgody. - Tworzymy zaporę, która ma uniemożliwić napływ dzików do Polski. Przyjęliśmy rozwiązania, które eliminują zjawisko ASF. Jeśli już je wyeliminujemy, to nie może być zagrożenia napływu dzików ze strony Białorusi i Ukrainy - zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Afrykański pomór świń (ASF) pojawił się w Polsce w połowie lutego 2014 roku. Choroba, która nie jest groźna dla ludzi, powoduje znaczne straty gospodarcze. Od kilku lat rozprzestrzenia się ona na terytorium Polski, przemieszczając się od wschodu na zachód. Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, dotychczas w Polsce odnotowano w Polsce 1 tys. 267 przypadków ASF u dzików i 107 ognisk tej choroby u świń. Obecnie w kraju wirus ASF jest potwierdzony w kilku województwach. Oprócz Podlaskiego, gdzie wykryto pierwszy przypadek, są to także Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie i Lubelskie.

Zobacz także

Jurgiel poinformował, że ze wstępnych szacunków wynika, iż ogrodzenie na granicy Polski, które ma powstrzymać przedostawanie się dzików, będzie kosztowało 150 mln zł. - Będzie projektant, który szczegółowo przedstawi sposób budowy tej zapory, a także sposób jej realizacji. Sejm musi przyjąć ustawę, później będzie przetarg. Chcę, żeby to było jak najszybciej - zaznaczył minister.

Z jego słów wynika, że chciałby, aby do tego działania dołożyła się UE. Polska już teraz negocjuje z Komisją Europejską współfinansowanie zadań związanych z bioasekuracją, czyli zabezpieczaniem hodowli przed dostaniem się wirusa ASF. Zgodnie z rozporządzeniem gospodarstwa, które nie spełniają wymogów będą musiały zrezygnować z hodowli.

- Przyjęliśmy rozporządzenie o zasadach bioasekuracji na terenie całego kraju. Negocjujemy z KE współfinansowanie tego zadania. W następnym tygodniu przyjedzie nasza delegacja, żeby o tym rozmawiać z grupą roboczą KE - zaznaczył Jurgiel.

Zaostrzone zasady bioasekuracji, które będą obowiązywały w całym kraju, wejdą w życie z końcem lutego. Nowe przepisy przewidują możliwość likwidacji chowu świń z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, jeżeli rolnik nie będzie chciał lub mógł zabezpieczyć gospodarstwo przez wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W związku z nowymi ogniskami ASF, jakie wystąpiły w Polsce i na Litwie na przełomie roku 1 lutego, Komisja Europejska podjęła decyzję o rozszerzeniu obszarów objętych środkami kontroli w zakresie zdrowia zwierząt. Działania te mają zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się ASF.

Od początku wykrycia ASF w Polsce zanotowano 107 ognisk choroby uświń (ostatnie 10 stycznia br. w powiecie radzyńskim, w województwie lubelskim) i 1267 przypadków u dzików.

PAP/Anna Wysoczańska/Krzysztof Strzępka/OP