Zamknij

Świat coraz bardziej docenia polskie produkty mleczarskie

Olga Papiernik
09.02.2018 09:50
Świat coraz bardziej docenia polskie produkty mleczarskie
fot. East News

Wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski wyniosła 1,6 mld euro w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. i była o 41% wyższa r/r, podało Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

"W okresie trzech kwartałów 2017 r. wywóz masła był o 22% większy niż w rok wcześniej i wyniósł 45 tys. ton. Mleka w proszku wyeksportowano 97 tys. ton, o 12,5% więcej, w tym eksport OMP wyniósł 71 tys. ton i był o 10% większy niż rok wcześniej. Wywóz jogurtów i napojów fermentowanych ukształtował się na poziomie 75 tys. ton, o 7% wyższym, a serów i twarogów – 185 tys. ton, o 6% wyższym. Na rynkach zagranicznych ulokowano także 51 tys. ton lodów, o 14% więcej niż w okresie trzech kwartałów 2016 r. oraz 3,1 tys. ton kazeiny – o 42% więcej. Jednocześnie o 3%, do 164 tys. ton ograniczono wywóz serwatki, a mleka płynnego i śmietany – o 1%, do 447 tys. ton" – czytamy w raporcie.

Zagłosuj

Czy spożywasz produkty mleczarskie?

Liczba głosów:

Wartość importu produktów mleczarskich w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. była o 10% większa niż rok wcześniej i wyniosła 725 mln euro, podano także.

"W analizowanym okresie 2017 r. w największym stopniu wzrósł przywóz serwatki – o 46%, do 73 tys. ton oraz masła – o 28%, do 14,5 tys. ton. Zaimportowano także 54 tys. ton jogurtów i napojów fermentowanych (o 23% więcej niż w okresie dziewięciu miesięcy 2016 r.), 67 tys. ton serów i twarogów (o 4% więcej) oraz 19 tys. ton lodów (o 9% więcej). Ograniczono natomiast przywóz mleka płynnego i śmietany – do 157 tys. ton i mleka w proszku – do 72 tys. ton, w obu przypadkach o 20%" - czytamy dalej.

W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi wyniosło 911 mln euro i było o 80% większe niż w tym samym okresie 2016 r., podał także KOWR.

Eksport wieprzowiny wzrósł wolumenowo o 8% r/r, wołowiny o 11% w I-IX 2017

Polski eksport wieprzowiny i jej przetworów wzrósł o 8% r/r do 564 tys. ton w okresie styczeń-wrzesień 2017 r., wynika z obliczeń Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W tym samym czasie eksport wołowiny i produktów wołowych wzrósł o 11% do 361 tys. ton, a drobiu - o 9,5% do 995 tys. ton.

"W 2017 r. rosnący eksport produktów wieprzowych z Polski był stymulowany przede wszystkim popytem zagranicznym, zarówno ze strony krajów UE, jak i krajów trzecich. W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. z Polski wyeksportowano 564 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 8% więcej niż przed rokiem. Wzrósł eksport mięsa i przetworów, a zmalał – tłuszczów i żywca. Dominującą pozycję w eksporcie produktów wieprzowych zajmowało mięso (64%), udział przetworów wieprzowych wyniósł 29%, tłuszczów – 6%, a żywca – 1%. Łączne przychody z eksportu wieprzowiny wyniosły 1,2 mld euro i były o 19% większe niż w trzech kwartałach 2016 r." - czytamy w raporcie.

Zagłosuj

Czy jesz mięso?

Liczba głosów:

W tym czasie do Polski zaimportowano 650 tys. ton produktów wieprzowych, o 1% więcej niż w tym samym okresie 2016 r. Wydatki poniesione na import wyniosły 1,4 mld euro i z uwagi na wyższy poziom cen wieprzowiny w pierwszym półroczu 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. były o 18% większe niż przed rokiem.

"Polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynku unijnym, co sprzyja wzrostowi jej eksportu. W okresie trzech kwartałów 2017 r. z kraju wywieziono 361 tys. ton żywca, mięsa i przetworów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 11% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Wzrósł eksport mięsa (o 12,5%) i przetworów (o 4%), zmalał żywca o 25,5%). Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,1 mld euro i były o 15% większe niż w tym samym okresie 2016 r." - czytamy także w raporcie.

Import asortymentu wołowego i cielęcego do Polski wyniósł 36 tys. ton wobec 40 tys. ton w tym samym okresie 2016 r. Wydatki poniesione na zakup tego asortymentu, podobnie jak przed rokiem wyniosły ok. 114 mln euro.

"W okresie dziewięciu miesięcy 2017 r. z Polski wyeksportowano 995 tys. ton żywca, mięsa i przetworów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 9,5% więcej niż przed rokiem. Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej produkcji w kraju oraz konkurencyjności cenowej i jakościowej polskiego drobiu na rynku unijnym. Przedmiotem eksportu z Polski było przede wszystkim mięso kurze – 77%, mięso indycze stanowiło 15% w eksporcie, a pozostałe mięso drobiowe – 2%. Udział przetworów drobiowych wyniósł 5%, a żywca – 1%. Wzrósł wywóz mięsa kurzego, mięsa z gęsi i kaczek oraz przetworów drobiowych, a zmalał – mięsa indyczego i żywca. Przychody uzyskane z eksportu drobiu wyniosły 1,6 mld euro i były o 5% większe niż w analogicznym okresie 2016 r." - wskazuje też KOWR.

Import drobiu do Polski w okresie trzech kwartałów 2017 r. wzrósł o 11%, do 113 tys. ton. Wydatki poniesione z tytułu importu drobiu były o 2% mniejsze niż przed rokiem i wyniosły 190 mln euro, podano także w raporcie.

Eksport zbóż i ich przetworów spadł r/r do 1,2 mln ton w VII-IX 2017

Eksport zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna) z Polski wyniósł 1,2 mln ton w okresie lipiec -wrzesień 2017 wobec 2 mln ton rok wcześniej, wynika z obliczeń Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego. Import w tym okresie wzrósł do 0,7 mln ton wobec 0,6 mln ton rok wcześniej.

Przychody z eksportu były o 9% mniejsze od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 664 mln euro. Wartość importu była o 9% większa niż rok wcześniej i wyniosła 252 mln euro.

"Saldo handlu zagranicznego zbożami oraz przetworami zbożowymi (w ekwiwalencie ziarna) ukształtowało się na poziomie 0,5 mln ton wobec 1,4 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło 411 mln euro i było o 18% mniejsze niż w tym samym okresie sezonu 2016/2017" czytamy w raporcie.

"Eksport pszenicy ukształtował się na poziomie 403 tys. ton wobec 1 162 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu (spadek o 65%). Żyta wywieziono 132 tys. ton, o 5% mniej, a kukurydzy – 67 tys. ton, o 61% mniej. Zmniejszył się również wywóz jęczmienia (o 3%, do 46 tys. ton) oraz owsa (o 12%, do 23,5 tys. ton). Wyjątkiem było pszenżyto, którego eksport był o 5% większy (168 tys. ton). Pszenicę eksportowano przede wszystkim do: Niemiec, Arabii Saudyjskiej i Hiszpanii. Odbiorcą żyta i jęczmienia były głównie Niemcy, a kukurydzy – Niemcy, Wielka Brytania i Holandia" - podano także.

Eksport cukru wzrósł o 20% wolum. i o 30% wartościowo od X 2016 do IX 2017

Eksport cukru wzrósł r/r wolumenowo o 20% r/r do 568 tys. ton, a wartościowo o 30% do 283 mln euro w okresie od października 2016 roku do września 2017 roku, wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Import w tym okresie zmniejszył się do 150 tys. ton cukru.

"Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów eksport cukru w roku gospodarczym 2016/2017 wyniósł 568 tys. ton i był o 20% większy niż w roku 2015/2016. Znacznie większy był wzrost wpływów z eksportu. W roku 2016/2017 przychody z eksport u wyniosły 283 mln euro, o 30% więcej niż w roku 2015/2016. Najwięcej polskiego cukru sprzedano na rynku Unii Europejskiej - 344 tys. ton, w tym do Niemiec - 142 tys. ton, Włoch - 32 tys. ton, Belgii i na Litwę - po 26 tys. ton oraz do Czech - 24 tys. ton. Średnia cena eksportowanego cukru do krajów UE w roku 2016/2017 wyniosła 542 euro/tonę wobec 504 euro/t w roku 2015/2016" - czytamy w raporcie.

Przyczyną wzrostu eksportu były przede wszystkim wysokie ceny uzyskiwane w sprzedaży na rynek UE, podano także.

"Cena eksportowa do państw trzecich wyniosła średnio ok. 445 euro/tonę i była o 13% wyższa niż w poprzednim roku gospodarczym" - czytamy także.

Import cukru do Polski w roku gospodarczym 2016/2017 był o 32% mniejszy i ukształtował się na poziomie 150 tys. ton (w tym 105 tys. ton sprowadzono z krajów UE), zaznaczono.

"W roku gospodarczym 2016/2017 dodatnie saldo handlu zagranicznego cukrem znacząco wzrosło w porównaniu z rokiem 2015/2016. W odniesieniu do wolumenu saldo wymiany handlowej wyniosło 418 tys. ton wobec 250 tys. ton w roku 2015/2016. Nieco mniejszy wzrost dodatniego salda (ze 119 mln euro do 196 mln euro) odnotowano w ujęciu wartościowym" - czytamy dalej.

ISBnews/OP