Zamknij

Świadczenie postojowe w pytaniach i odpowiedziach

21.05.2020 13:05
Świadczenie postojowe. Dla kogo? Jak obliczyć przychód?
fot. Shutterstock/fotodrobik (ilustarcyjne)

Kto może liczyć na świadczenie postojowe? Jak obliczyć przychód warunkujący uzyskanie wsparcia? Czy można jednocześnie korzystać z wielu form rządowej pomocy? Na te i inne pytania Rzecznika MSP odpowiedział resort pracy.

W ramach tarczy antykryzysowej osoby pracujące na tzw. śmieciówkach i samozatrudnieni mogą skorzystać ze świadczenia postojowego.

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zwrócił się do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozwianie wątpliwości firm w sprawie tego świadczenia.

Dla kogo świadczenie postojowe?

  • Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) wynosi 2080 złotych. To kwota, od której nie trzeba odprowadzać składek ani podatków. Jeśli zatrudniony na tzw. śmieciówce zarobił mniej niż 1300 złotych, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń ze wszystkich umów cywilnoprawnych. Jak czytamy na stronie ZUS, warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 15 681 złotych.

Zobacz także

  • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą także – co do zasady wynosi 2080 złotych. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Osoby prowadzące działalność, rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Resort pracy odpowiada na pytania o postojowe

Rzecznik MŚP wystąpił do resortu pracy o wydanie objaśnień w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Z odpowiedzi dowiadujemy się m.in. czy świadczenie można łączyć z innym wsparciem w ramach tarczy antykryzysowej i jak „przestój” w biznesie.

Zobacz także

Co do zasady, świadczenie przysługuje w przypadku „przestoju w prowadzeniu działalności”. Resort pracy wyjaśnia, że „oceniając przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19 przedsiębiorca powinien uwzględnić takie okoliczności jak spadek przychodów, dochodów, obrotów, liczby klientów, czy ograniczenia w prowadzeniu działalności.” Jak wskazuje, forma przestoju może różnić się w zależności od branży i specyfiki pracy.  

Zobacz także

Rzecznik MSP zapytał także, czy świadczenie postojowe przysługuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobowo czy także zatrudniającej inne osoby. Resort w odpowiedzi tłumaczy, że postojowe przysługuje przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, jak również przedsiębiorcom, którzy zgłosili do ubezpieczeń inne osoby.

Ministerstwo odniosło się też do kwestii spadku przychodów w przypadku osób samozatrudnionych. By mogli skorzystać ze świadczenia, przychody te powinny spaść o 15 proc. „Oceny spadku przychodu dokonuje się oceniając przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Jeżeli przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosiły 0, należy odnieść tę kwotę do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc” – czytamy w odpowiedzi resortu pracy.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

MRPiPS wyjaśnia też, że pobór postojowego może łączyć się z innymi formami wsparcia przewidzianymi dla przedsiębiorców.

RadioZET.pl