Zamknij

Świadczenie postojowe z ZUS dla samozatrudnionych

01.04.2020 10:58
Świadczenie postojowe ZUS. Wniosek dla samozatrudnionych. Jak złożyć?
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News (ilustracyjne)

Prowadzisz samodzielną działalność gospodarczą i nie mogłeś pracować z powodu epidemii koronawirusa? Możesz starać się o świadczenie postojowe z ZUS-u. Tłumaczymy, jak złożyć wniosek.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Tarcza antykryzysowa, która we wtorek została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, zakłada szereg ułatwień dla pracodawców i pracodawców, którzy są stratni z powodu epidemii koronawirusa.

Kto może otrzymać świadczenie postojowe?

Dodatkowe pieniądze z ZUS-u mogą otrzymać prowadzące działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie epidemii koronawirusa.

W ramach tarczy antykryzysowej przygotowano świadczenia w dwóch wysokościach: 2080 zł oraz 1300 zł. 

Zobacz także

Aby otrzymać świadczenie w wysokości 2080 zł należy spełnić następujące warunki:

  • rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 roku (bez zawieszenia działalności),
  • uzyskanie przychodu, uzyskanego w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
  • co najmniej o 15 proc. niższego od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym,
  • nie przekroczono kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
  • rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 roku, ale zawieszono ją po 31 stycznia 2020 roku i przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczyły kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
  • Nie ma się tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • trzeba mieszkać na terytorium Polski, być obywatelem RP i mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Z kolei świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł można otrzymać jeśli samozatrudniony rozlicza podatek karty podatkowej oraz jest się zwolniony z opłacania podatku VAT, nie posiada się innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, mieszka się na terytorium Polski, posiadanie obywatelstwa RP i posiada się prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać pieniądze z ZUS-u samozatrudniony musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe. Chodzi o druk oznaczony jako RSP-D.

To dwustronicowy dokument, w którym trzeba podać dane prowadzącego działalność gospodarczą, formę opodatkowania w 2020 roku, wysokość przychodów oraz oświadczyć m.in. o założeniu działalności przed 1 lutego 2020 roku.

Wypełnione wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Zobacz także

Jak to działa?

Dla zobrazowania systemu wypłaty świadczeń postojowych, ZUS przygotował przykłady.

Pani Maria prowadzi wyłącznie zakład fryzjerski. Prowadzi go od listopada 2019 r. W lutym 2020 roku wizyty odwołało 25 proc. klientek, a w marcu ponad 50 proc. 20 kwietnia 2020 r. złozyła do ZUS-u e-wniosek o świadczenie postojowe.

W lutym 2020 roku jej przychody wyniosły 5 000 zł a miesiąc później tylko 2000 zł, więc za marzec były niższe o 60 proc.

Pani Maria otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł. Dlaczego?

Właścicielka zakładu fryzjerskiego podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca, rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 roku, jej przychód w marcu spadł więcej niż 15 proc. w stosunku do lutego i nie przekroczył 15 595,74 zł (300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Zobacz także

W innej sytuacji jest pan Janusz, który prowadzi sklep spożywczy. Biznes istnieje od sierpnia 2009 roku. Ze względu na stan epidemii w kwietniu tego roku jego przychody spadły o 45 proc. Złożył 18 maja 2020 roku e-wniosek o świadczenie postojowe.

W marcu 2020 roku jego przychody wyniosły 50 000 zł a w kwietniu 27 500 zł, były więc niższe o 45 proc. w stosunku do lutego.

Pan Janusz nie otrzyma świadczenia postojowego gdyż pomimo, że jego przychody w marcu spadły o 45 proc. w stosunku do marca, to były wyższe niż 15 595,74 zł (300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Jak ZUS wypłaci świadczenie postojowe?

Przysługujące środki finansowe (2 080 zł albo 1 300 zł) jednorazową wypłatą samozatrudniony otrzyma na rachunek bankowy.

Zobacz także

Jeśli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, otrzyma świadczenie postojowe na konto. Decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego będziesz miał na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty. 

Jeśli urzędnicy ZUS będą mieć wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktują się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie.

W przypadku decyzji odmawiającej świadczenia postojowego, można odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składasz pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

RadioZET.pl