Zamknij

Świadczenie postojowe z ZUS-u. Jest nowy wniosek

07.05.2020 11:37
Świadczenie postojowe ZUS. Jest nowy wniosek
fot. Grabowski Foto/Shutterstock (ilustracyjne)

ZUS opublikował wzór wniosku o wypłatę świadczenia postojowego dla samozatrudnionych i osób z umowami cywilnoprawnymi po raz kolejny. Jakie trzeba spełnić warunki, aby drugi i trzeci raz otrzymać wsparcie od państwa? 

Świadczenie postojowe to jedno z podstawowych narzędzi tarczy antykryzysowej, która ma pomóc polskiej gospodarce w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Osoby na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło czy agencyjnych) oraz samozatrudnieni, po udowodnieniu spadku przychodów o 15 proc. lub niemożności wykonywania obowiązków z powodu "zamrożenia" gospodarki, mogą otrzymać z ZUS-u świadczenie w wysokości 2080 zł brutto.

Według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do 6 maja wpłynęło 562 032 wniosków o postojowe od samozatrudnionych oraz 115 338 wniosków od osób na umowach cywilnoprawnych. Dzięki nowelizacji tarczy antykryzysowej z kwietnia, postojowe można otrzymać więcej niż jeden raz. Świadczenie przysługuje maksymalnie trzykrotnie, wypłacane niekoniecznie miesiąc po miesiącu. W jaki sposób można starać się o te pieniądze?

Świadczenie postojowe kolejny raz. Nowy wniosek

W czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) opublikował wzór wniosku o wypłatę kolejnego świadczenia postojowego. Zarówno w przypadku samozatrudnionych, jak i osób na umowach cywilnoprawnych, to jednostronicowy dokument.

Zobacz także

W przypadku samozatrudnionych (RSP-DK) należy w nim podać swoje dane - numery NIP, REGON, PESEL, imię nazwisko oraz nazwę skróconą. Z kolei we wniosku dla osób z umowami o działo czy zlecenie (RSP-CK) konieczne jest wpisanie danych wykonującego umowę oraz informacje dotyczące zawartej umowy.

Kluczowe we wnioskach jest złożenie oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku o świadczenie postojowe nie uległa poprawie. Wnioskodawca określa tę sytuację pod rygorem odpowiedzialności karnej, jeśli jego sytuacja finansowa uległa jednak poprawie.

To oznacza, że ZUS nie wymaga od samozatrudnionych i osób z umowami o dzieło dostarczanie np. dowodów dalszego spadku przychodów podczas składania wniosku o kolejne postojowe. Nie można wykluczyć, że będzie to konieczne w toku rozpatrywania wniosku o świadczenie lub w ramach kontroli następczej ZUS-u.   

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Jego wysokość co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku - 2600 zł brutto) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Zobacz także

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego 2020 roku.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia 2020 roku. Osoby prowadzące działalność,  rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 złotych (50 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku).

Wniosek można złożyć drogą tradycyjną w jednym z oddziałów ZUS-u lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Najlepiej widać do na poniższym przykładzie.

Pani Krystyna prowadzi tylko zakład fryzjerski od listopada 2019 r. W lutym 2020 r. wizyty odwołało 25 proc. klientek, a w marcu ponad 50 proc. Złożyła 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 5 000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były więc niższe o 60 proc.

Kobieta otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł. Dlaczego?

Zobacz także

Pani Krystyna podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca, rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r., a jej przychód w marcu spadł więcej niż 15 proc. w stosunku do lutego.

Świadczenie postojowe dla osób z umowami cywilnoprawnymi

Postojowe dla pracowników z umowy o dzieło, zlecenie czy agencyjne mogą otrzymać postojowe w wysokości 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia). Te pieniądze również są nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia 2020 roku. To dokładnie 15 595,74 zł. 

Wniosek także można złożyć drogą tradycyjną w jednym z oddziałów ZUS-u lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Jak wygląda to na przykładzie?

Maciej jest kelnerem w kawiarni. Pracuje na podstawie umowy zlecenia zawartej od 10 stycznia 2020 r. na czas nieokreślony. Z umowy zlecenia wynika, że otrzymuje miesięczne  wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł. Właścicielka kawiarni potwierdziła, że od 1 do 13 marca w jej kawiarni było znacznie mniej klientów, a od 14 marca kawiarnia jest zamknięta z powodu pandemii koronawirusa.

W marcu 2020 r. przychód Macieja z umowy zlecenia wyniósł 1300 zł. Na wniosek Macieja właścicielka kawiarni złożyła 9 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

Maciej otrzyma świadczenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wysokości 2 080 zł. Dlaczego?

Zobacz także

Kelner podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako zleceniobiorca (nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych), umowa zlecenia została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r., właścicielka kawiarni potwierdziła przestój spowodowany wystąpieniem pandemii oraz w marcu wynagrodzenie Macieja było niższe od 15 595,74 zł (czyli 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

RadioZET.pl