Zamknij

ZUS: świadczenie dla byłych opozycjonistów już dostępne

13.10.2020 14:06
Świadczenie dla byłych opozycjonistów. ZUS: Można składać wnioski
fot. Maciej Dubel/Shutterstock (ilustracyjne)

ZUS poinformował, że byli opozycjoniści z czasów PRL-u mogą wnioskować o świadczenie wyrównawcze. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać te pieniądze?

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podał, że świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie, która pobiera emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż 2400 zł oraz ma status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Pieniądze przysługują od 15 października 2020 r., czyli od dnia wejścia w życie przepisów o świadczeniu wyrównawczym i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek.

Świadczenie dla byłych opozycjonistów. Wniosek

Do wniosku o świadczenie trzeba dołączyć decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Zobacz także

Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze powinna także złożyć w ZUS dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA) można złożyć w każdej placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty. Decyzję w sprawie świadczenia wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

Zobacz także

Ustalając, czy kwota pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych jest niższa niż 2400 zł, ZUS bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

RadioZET.pl/PAP