Zamknij

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli pobiera prawie 12 tys. osób

04.11.2019 06:57
Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli 2019. Wysokość. ZUS podał najnowsze dane
fot. Syda Productions/Shutterstock (ilustracyjne)

We wrześniu 11,7 tys. osób pobierało nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – podał Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przeciętna wysokość emerytury pomostowej dla nauczycieli i dyrektorów szkół wynosiła 2515,61 złotych.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Z danych ZUS wynika, że w lipcu tego roku nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 12,2 tys. osób, a w sierpniu 11,9 tys. osób.

Rzecznik ZUS poinformował, że przeciętna wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wynosiła we wrześniu 2515,61 zł. Kwota wypłat tych świadczeń wyniosła 29 mln 357,1 tys. zł.

Zobacz także

W opublikowanym pod koniec lipca tego roku raporcie ZUS „Struktura wysokości świadczeń po waloryzacji od 1 marca 2019 r.” można przeczytać, że od 1 marca tego roku kwota najniższej emerytury pomostowej i kwota najniższego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego równe są kwocie najniższej emerytury – czyli 1100 zł brutto.

W porównaniu z tym samym okresem w 2019 r. liczba osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne wzrosła o 25,4 proc. Wśród pobierających kompensówki przeważały kobiety, stanowiły 81 proc. populacji.

W strukturze wysokości świadczeń kompensacyjnych najwyższy odsetek stanowiły osoby pobierające świadczenia w przedziale wysokości od 2000,01 zł do 2500,00 zł. Dla pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne odsetek ten wynosił 49,2 proc.

Zobacz także

Świadczenia kompensacyjne. Co to jest?

To rodzaj świadczenia przedemerytalnego, które przysługuje tylko nauczycielom i dyrektorom szkół. Jest ono wypłacane po osiągnięciu odpowiedniego stażu pracy i do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Największy ruch kadrowy w szkołach jest co roku na przełomie sierpnia i września. Dla uczniów i rodziców rok szkolny kończy się w czerwcu, formalnie trwa on do końca sierpnia. Wtedy nauczyciele najczęściej zmieniają pracę, odchodzą z niej, w tym odchodzą na emerytury i świadczenia kompensacyjne.

W trakcie roku szkolnego stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym w placówce feryjnej (taką są szkoły, przedszkola nie) może być rozwiązany wyłącznie w drodze porozumienia stron, czyli za zgodą pracodawcy.

Z kolei początek nowego roku szkolnego to czas, gdy podpisują umowy o pracę osoby rozpoczynające pracę w zawodzie, a także te, które powracają do pracy, np. nauczyciele emerytowani czy nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Zobacz także

Świadczenia kompensacyjne. Kto może otrzymać?

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom mającym 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, i pracują na co najmniej jedną drugą etatu.

Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Nauczyciel otrzyma tzw. kompensówkę, jeśli:

  • ukończy 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019-2020,
  • 55 lat w przypadku kobiet i 59 mężczyzn – w latach 2021-2022,
  • 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat mężczyzn – w latach 2023-2024,
  • 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat mężczyzn – w latach 2025-2026,
  • 57 lat w przypadku kobiet i 62 lat mężczyzn – w latach 2027-2028,
  • 58 lat w przypadku kobiet i 63 lat mężczyzn – w latach 2029-2030,
  • 59 lat w przypadku kobiet i 64 lat mężczyzn – w latach 2031-2032.

Zobacz także

Świadczenia kompensacyjne – jak zapisano w ustawie – przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Nauczyciele korzystający z kompensówek otrzymują takie same odprawy jak ci przechodzące na normalne emerytury. Mogą także liczyć na identyczne świadczenia socjalne co nauczyciele emeryci, czyli np. na dobrodziejstwa płynące z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Obowiązuje ich jednak warunek: nauczyciele pobierający świadczenia nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin).

Nauczycielowi pobierającemu kompensówkę nie wolno zatrudnić się w szkole, nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną. W ustawie zapisano, że jeśli taki nauczyciel wróci do pracy w dotychczasowym zawodzie, to jego świadczenie zostanie zawieszone. Jeśli zaś podejmie inną pracę niż w zawodzie, będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia.

Zobacz także

Waloryzacja emerytur w 2020 roku

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej. Przeznaczone na nie środki nie pochodzą z odprowadzanych składek, ale z budżetu państwa. 

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Każdy nauczyciel może – wpisując podstawowe dane – obliczyć prognozowaną wysokość świadczenia.

W lipcu premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 roku. Wynika z niego, że o 3,24 proc. wzrosną w przyszłym roku emerytury, renty i właśnie nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP