Zamknij

Strony z filmikami będą traktowane jak telewizja. Rejestracja w KRRiT

10.09.2020 13:57
serwis VoD
fot. Shutterstock

Serwisy internetowe z filmami udostępnianymi przez użytkowników będą musiały rejestrować się w KRRiT i umożliwiać stosowanie kontroli rodzicielskiej. Takie zmiany wprowadzi szykowana nowelizacja radiofonii i telewizji, która ma wdrożyć postanowienia unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych 2018/1808.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie zajmować się nie tylko stacjami telewizyjnymi, lecz także serwisami internetowymi udostępniającymi materiały wideo. Według nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 805 ze zm.), KRRiT będzie doglądać witryny, które dają możliwość wgrywania treści wideo użytkownikom.

Wszystkie takie serwisy będą mieć obowiązek rejestrowania działalności w KRRiT i stosować rozwiązania mające uniemożliwiać małoletnim użytkownikom dostęp do treści „zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi”, w tym eksponujących w sposób nieuzasadniony przemoc oraz pokazujących pornografię.

Serwisy oferujące wideo będą podlegać KRRiT. Wdrożenie dyrektywy unijnej

Nowe regulacje mają dotyczyć serwisów, których podstawą funkcjonowania jest udostępnianie materiałów wideo stworzonych przez użytkowników. Strony internetowe, dla których taka opcja to tylko dodatek do innej działalności głównej, mają być z obowiązku zgłaszania się do KRRiT zwolnione.

Z informacji udzielanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego wynika, że nowe obowiązku mają być nałożone między innymi na agregatory treści i serwisy społecznościowe.

Zgodnie z „Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku” przedstawioną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wśród platform, które mogą zostać objęte projektowanymi regulacjami, wskazać należy m.in.: Cda.pl, Wykop.pl, Nk.pl, Patrz.pl.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rejestracja ma być formalnością: serwisy internetowe będą zobowiązane do podania adresu korespondencyjnego, który będzie używany do kontaktów z Radą. Ta będzie mogą interweniować, jeśli treści publikowane przez dany podmiot będą wykraczać poza ramy przyzwoitości. Brak rejestracji nie skutkuje zakazem prowadzenia działalności, daje jednak KRRiT możliwość nałożenia kary finansowej.

Nowe przepisy nie precyzują, jakich mechanizmów ochrony małoletnich mają używać serwisy oferujące treści wideo. MKiDN ma nadzieję, że branża sama opracuje dobre praktyki – jeśli tak się nie stanie, niewykluczona jest interwencja legislacyjna.

Zobacz także

W projekcie nowelizacji pojawiły się zapisy gwarantujące brak odpowiedzialności dostawcy za treści zamieszczane przez użytkowników. Wymagane będzie jednak szybkie reagowanie na zgłoszenia nieprawidłowości.

Zabronione ma być publikowanie materiałów nawołujących do przemocy lub nienawiści wobec grupy osób ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zakaz dotyczy ponadto treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nawołujących do znieważania grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości.

Zagłosuj

Czy materiały w sieci powinny podlegać KRRiT?

Liczba głosów:

Nowe przepisy nie będą obejmować światowych gigantów, takich jak YouTube i Facebook, które będą podlegać jurysdykcji innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

RadioZET.pl/Gazeta Prawna