Zamknij

Stawki abonamentu RTV w 2022 roku. Zniżki i zwolnienia

13.01.2022 15:20
Abonament RTV
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Nie każdy, kto ma w domu telewizor lub radio musi płacić abonament RTV. Poczta Polska przypomina o zwolnieniach i ulgach w opłatach.

Abonament RTV to opłata, do której uiszczenia z mocy prawa zobowiązany jest każdy, kto posiada odbiornik radiowy i/lub telewizyjny. Poczta Polska, która odpowiedzialna jest za pobór abonamentu, przypomina o ulgach w spłacie zobowiązań i zwolnieniach.

Kto i ile zapłaci w 2022 roku? Ci, którzy nie skorzystają ze zwolnienia z opłat, mogą uiścić abonament z góry i zapłacić mniej.

Abonament RTV 2022. Zniżki i zwolnienia

Zniżki

„Każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązany do jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych. Zasada dotyczy wszystkich, za wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych od opłat, pod warunkiem dopełnienia stosownych warunków” – przypomina Poczta Polska.

Odbiorcy radia lub telewizji, którzy chcąc skorzystać ze zniżki, powinni zapłacić za abonament z góry do 25 stycznia 2022 roku. Jeśli opłacą abonament RTV za cały rok z góry, otrzymają zniżkę w wysokości 10 proc. Zniżki przysługiwać będą także wtedy, kiedy zdecydujemy się zapłacić za kolejne miesiąca z góry.

Zwolnienia z abonamentu

W świetle prawa opłat abonamentowych wnosić nie muszą m.in. emeryci i niepełnosprawni. Ustawodawca mówi też o osobach spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej. Zwolnione są także osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, czy też inwalidzi wojenni i wojskowi.

Seniorzy powyżej 75. roku życia, którzy zarejestrowali odbiornik radiowy lub telewizyjny, nie muszą zgłaszać się do urzędu pocztowego, by skorzystać ze zwolnienia. Pozostałe osoby, które także mogą korzystać ze zwolnienia, powinny zgłosić uprawnienia w wybranej placówce pocztowej. Dotyczy to wyłącznie tych obywateli, którzy do tej pory nie skorzystali z takiej możliwości.

Abonament RTV. Stawki na 2022 rok

  Za radio:

  • 7,50 zł za miesiąc
  • 14,60 zł za dwa miesiące
  • 21,60 zł za trzy miesiące
  • 42,80 zł za sześć miesięcy
  • 81,00 zł za dwanaście miesięcy

Za telewizję lub radio i telewizję:

  • 24,50 zł za miesiąc
  • 47,50 zł za dwa miesiące
  • 70,60 zł za trzy miesiące
  • 139,70 zł za sześć miesięcy
  • 264,60 zł za dwanaście miesięcy

RadioZET.pl/Poczta Polska