Zamknij

Sprzedaż alkoholu na wynos. Koncesje dla restauracji, zabrakło dla sklepów

11.06.2021 08:59
Sprzedaż alkoholu na wynos. Koncesje dla restauracji, zabrakło dla sklepów
fot. Karol Makurat/REPORTER/EastNews

Koncesje na sprzedaż alkoholu na wynos przyznano w Warszawie w czasie pandemii głównie restauratorom, a nie sklepom detalicznym. Ponieważ liczba zezwoleń jest ograniczona, właściciele sklepów czują się poszkodowani.

Alkohol można w Polsce sprzedawać legalnie jedynie na podstawie koncesji. W czasie lockdownu właściciele barów i restauracji zgłaszali chęć pozyskania oficjalnej zgody na sprzedaż wysokoprocentowych trunków na wynos.

Tylko w Warszawie wydano 131 zezwoleń detalicznych na stoiska alkoholowe, które mieszczą się w punktach gastronomicznych.

Koncesje na alkohol dla restauratorów zamiast dla sklepów

Z informacji opublikowanych przez PAP wynika, że właściciele małych sklepów, którym odmówiono wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, mogą stracić nawet 40 proc. przychodu. O przyznaniu zgody decyduje Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Okazuje się, że ten podmiot od 6 maja 2021 roku wydaje negatywne opinie w odpowiedzi na wnioski o zgodę na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych. Jaki jest powód? Chodzi o wyczerpanie limitów zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Co na to stołeczny ratusz? Biuro Prasowe odpowiada, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie gminy (miasta), odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

W przypadku wydania zezwolenia dla punktu detalicznego usytuowanego w restauracji, zezwolenie takie zabiera limit. Jeżeli limit zezwoleń zostanie całkowicie wykorzystany Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych m.st. Warszawy negatywnie opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń. Nie ma tu znaczenia, czy punkt detaliczny usytuowany jest w restauracji, czy jest to sklep

fragment komunikatu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Obecnie obowiązująca uchwała mówi, że limity zezwoleń dla detalu ustalone są odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Jak to się przekłada na konkrety? 2830 zezwoleń do 4,5 proc zawartości alkoholu oraz na piwo, 3070 zezwoleń powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 2710 zezwoleń powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

RadioZET.pl/PAP