Zamknij

Spór zbiorowy w skarbówce. Czy urzędnicy nie będą pobierać podatków?

21.09.2021 14:12
samochód służby administracyjno-skarbowej
fot. Stanislaw Bielski/REPORTER/East News

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej poinformował o podjęciu decyzji o wejściu w spór zbiorowy z władzami KAS. Związkowcy domagają się spełnienia obietnic i podwyższenia płac.

ZUS to pierwsze pole walki urzędników o podwyżki, ale już nie jedyne. W spór zbiorowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Związkowa Alternatywa weszła na początku września 2021, dając dwa tygodnie na spełnienie  postulatów podwyższenia płac o 60 procent. Dokładnie taką podwyżkę dali sobie politycy.

Zakład odpowiedział, że na spełnienie takich oczekiwań nie ma co liczyć, a związkowcy odpowiedzieli, że do podjęcia decyzji o strajku jest coraz bliżej. Spór zbiorowy o podwyżki został ogłoszony przez Związkową Alternatywę w Krajowej Administracji Skarbowej. Strajk w ZUS może oznaczać brak wypłat emerytury, czy ewentualny protest w KAS oznaczać będzie wstrzymanie poboru podatków?

Krajowa Administracja Skarbowa. Spór zbiorowy o podwyżki prowadzony przez Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa

Protest pracowników Krajowej Administracji Skarbowej nie będzie oznaczać wstrzymania poboru podatków – ustawa nie dopuszcza akcji strajkowych w KAS. Związkowa Alternatywa poinformowała, że prowadzone mogą być za to akcje solidarnościowe przez pracowników innych branż.

Czego oczekują związkowcy od władz KAS? Przede wszystkim podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno–Skarbowej oraz pracowników spoza korpusu służby cywilnej o 20 procent od 1 stycznia 2022 roku.

Związkowa Alternatywa domaga się pełnej realizacji uchwały Rady Ministrów z 28 maja 2019 r. nr 44/2019 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”. Zapisano w niej podwyżki wynagrodzeń i uposażeń dla pracowników i funkcjonariuszy KAS w latach 2020-2022. Nie wszystkie zdaniem związkowców zostały zrealizowane.

Dodatkowo w sporze zbiorowym podejmowany jest temat podwyższenia od 1 stycznia 2021 o 3,4 procent wynagrodzeń zasadniczych roku członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno–Skarbowej oraz pracowników spoza korpusu służby cywilnej. Wysokość podwyżki wynika ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 roku wyliczonego przez GUS.

Związkowa Alternatywa chce także uruchomienia funduszu nagród dla członków korpusu służby cywilnej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

RadioZET.pl/Związkowa Alternatywa