Zamknij

Świadczenia dla niepełnosprawnych. Rząd od 6 lat poprawia przepisy

22.10.2020 17:43
Spór o wsparcie dla niepełnosprawnych
fot. EAST NEWS

Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest opiekunom osób niepełnosprawnych na podstawie niezgodnych z Konstytucją przepisów. Rządzący od 6 lat wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nie poprawili przepisów.

Świadczenie pielęgnacyjne, podobnie jak specjalny zasiłek opiekuńczy okazały się nieosiągalne dla Pana S., który opiekuje się niepełnosprawną matką.

Na absurdalne, niesprawiedliwe i niezgodne z Konstytucją przepisy zwraca uwagę posłanka Urszula Zielińska w interpelacji do minister rodziny Marleny Maląg.

Nierówne traktowanie niepełnosprawnych. Rząd od 6 lat zmienia przepisy

Posłanka Urszula Zielińska z partii Zieloni opisuje historię Pana S., który opiekuje się niepełnosprawną matką przez co nie podjął zatrudnienia. Ich głównym źródłem utrzymania jest emerytura kobiety, która wynosi nieco ponad 1900 złotych. Jak opisuje posłanka, po odliczeniu rachunków, rodzinie zostaje na życie 200 złotych.

Dlaczego Pan S. nie może liczyć na wsparcie od państwa?

Zobacz także

Specjalny zasiłek opiekuńczy i surowe kryterium dochodowe

Opiekunom osób niepełnosprawnych przysługuje m.in. specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie przeznaczone jest dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i dla tych, którzy rezygnują z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Takie świadczenie przyznawane jest w kwocie 620 złotych. Jest jednak haczyk, przez który Pan S. nie otrzymał świadczenia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. Jak opisuje posłanka, dochody wnioskodawcy były za wysokie, gdyż przekroczyły kwotę progu dochodowego o 14 złotych.   

Zobacz także

Posłanka pisze, że art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który mówi o kryterium dochodowym, nie pozostawia urzędnikom wyboru. Przekroczenie progu dochodowego nawet o złotówkę wiąże się z decyzją odmowną. Pan S. postanowił jednak walczyć dalej.

Świadczenie pielęgnacyjne niezgodne z Konstytucją

Opiekunom osób niepełnosprawnych przysługuje też świadczenie pielęgnacyjne, które od tego roku wynosi 1830 złotych miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, a pozostałe warunki są podobne do tych, które obowiązują przy specjalnym zasiłku opiekuńczym.

Zobacz także

Pan S. nie otrzymał jednak świadczenie przez przepis, którego zgodność z Konstytucją została 6 lat temu podważona przez Trybunał Konstytucyjny. W art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych czytamy bowiem, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia, lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. 

Matka Pana S. uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności gdy ta miała 89 lat, przez co Pan S. nie dostał świadczenia. „Kolejna droga wsparcia dla Pana S. została zablokowana” – pisze posłanka Zielińska.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprzed 6 lat. Wyżej wspomniany przepis został wówczas uznany za sprzeczny z Konstytucją „w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną ze względu na moment powstania niepełnosprawności”. Trybunał wskazał wówczas na konieczność niezwłocznej zmiany przepisów, tak, by umożliwiały one równe traktowanie niepełnosprawnych. Po 6 latach tak się jednak nie stało.

Zobacz także

Przerzucanie odpowiedzialności

Posłanka Zielonych opisuje kroki, jakie w związku ze swoją sytuacją podjął Pan S. Poszkodowany opisał swoje problemy w liście do Jarosława Kaczyńskiego, który z kolei miał skierować sprawę do resortu rodziny i polityki społecznej. Minister Marlena Maląg miała skierować sprawę do samorządów, co dla Pana S. oznaczało zderzenie się z odmownymi decyzjami.

Urszula Zielińska w interpelacji do minister Marleny Maląg pyta o brak elastyczności ustawy o świadczeniach rodzinnych i sztywne kryteria dochodowe. Posłanka pyta też o wykonanie wyroku TK z 2014 roku.  Czy widzi Pani rozwiązania systemowe umożliwiające owemu Obywatelowi i jego matce godne życie? Jeśli tak, to proszę o ich wskazanie” – pisze posłanka.

RadioZET.pl