Zamknij

Spadła liczba bezrobotnych W Polsce

Olga Papiernik
09.01.2018 11:38
Spadła liczba bezrobotnych W Polsce
fot. East News

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,5% w listopadzie 2017 r. wobec 4,6% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W listopadzie 2016 r. wynosiła 5,6%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 781tys. w listopadzie wobec 796 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w listopadzie 7,3%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada 2017 r. 6,5%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,7% w listopadzie

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,7% w listopadzie 2017 r. wobec 8,8% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,8%.

Konsensus rynkowy wynosił 8,7%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,3% w listopadzie - wobec 7,4% w poprzednim miesiącu i wobec 8,3% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

ISBnews/OP