Zamknij

Spadkobiercy mogą otrzymać dostęp do konta zmarłego. Jak to zrobić?

20.07.2021 14:56
Spadkobiercy mogą otrzymać dostęp do konta zmarłego. Jak to zrobić?
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Krajowa Izba Rozliczeniowa podliczyła zapytania spadkobierców o konta osób zmarłych. Jest ich aż dwukrotnie więcej, niż jeszcze rok temu. Obecnie o sytuację finansową zmarłego z własnej inicjatywy dopytuje średnio 1400 osób miesięcznie.

Konto bankowe po śmierci właściciela nadal pozostaje w systemie instytucji finansowej. Mają do niego prawo spadkobiercy. Często jednak dzieje się tak, że nie mają wiedzy na temat posiadanych przez zmarłego oszczędności.

Krajowa Izba Rozliczeniowa poinformowała, że w 2021 roku wzrosła liczba zapytań spadkobierców o konta osób zmarłych. Jest ich blisko dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.

Spadkobiercy mogą otrzymać dostęp do konta zmarłego. Jak to zrobić?

Centralna informacja o rachunkach to prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową rejestr, który umożliwia dostęp do danych o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Spadkobiercy, posiadający tytuł prawny do spadku po właścicielu rachunku, mogą składać zapytanie do centralnej informacji, aby dowiedzieć się, czy istnieją przypisane zmarłemu rachunki.

W tym roku wyraźnie wzrosła liczba zapytań, kierowanych przez osoby fizyczne. Do KIR wpływa ich średnio 700-800 miesięcznie. Dla porównania, w 2019 roku średnia liczba zapytań złożonych przez spadkobierców wynosiła nieco ponad 500 miesięcznie, a w roku 2020 – niespełna 480.

Poza spadkobiercami zapytania do centralnej informacji o rachunkach mogą składać również instytucje publiczne, w tym gminy. Samorządy również po uzyskaniu informacji, że posiadacz rachunku zmarł, mogą szukać rachunków osoby zmarłej.

RadioZET.pl/PAP