Zamknij

Wiceminister inwestycji i rozwoju: Oddajemy Polakom własność

Olga Papiernik
12.10.2018 15:45
budynki na gocławiu
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Oddajemy Polakom własność. Od 1 stycznia przyszłego roku każdy użytkownik wieczysty będzie właścicielem swojego domu i mieszkania. Przesądzamy te kwestie raz na zawsze - mówił w piątek w Łodzi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Jak tłumaczył na spotkaniu z dziennikarzami, ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego była oczekiwana przez Polaków od bardzo dawna. - Przygotowaliśmy projekt oddania Polakom ich własności, który kończy z tym reliktem poprzedniego okresu, reliktem PRL, jakim było użytkowanie wieczyste - mówił dziennikarzom.

Według niego "konstrukcja użytkowania wieczystego" nie ma dziś żadnego zastosowania na obecnym rynku; jest kompletnie nieadekwatną do dzisiejszych rozwiązań rynkowych. - W okresie PRL nie wyodrębniano własności mieszkań. Dziś my jesteśmy właścicielami swoich mieszkań i domów i musimy mieć gwarancję tego, że będziemy również właścicielami gruntów, do którego mieszkanie czy dom należą - powiedział.

Podkreślił, że - zgodnie z Konstytucją przekształcenie prawa wieczystego w prawo własnościowe musi być odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Będzie też możliwe wniesienie opłaty jednorazowo; w przepisach określono wysokość bonifikaty. Na gruntach Skarbu Państwa ta bonifikata miałaby wynosić 60-proc. W przypadku gruntów samorządowych, to one mają zdecydować, jaka będzie bonifikata.

Wiceszef resortu poinformował, że 1 stycznia 2019 roku ok. 2,5 mln Polaków stanie się właścicielami gruntów. Blisko 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a ok. 500 tys. na gruntach Skarbu Państwa.

- Oddajemy Polakom własność. Nasi poprzednicy nie zrobili nic, aby uchronić Polaków przed mafią reprywatyzacyjną, przed wyrzucaniem ich z tych domów i mieszkań na bruk - mówił.

Obecny na spotkaniu z mediami kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Łodzi, poseł PiS Waldemar Buda powiedział, że w Łodzi ustawa dotyczy ponad 78 tys., a w regionie prawie 90 tys. Zadeklarował, że jako prezydent przedłoży radnym projekt uchwały, która będzie gwarantowała 99 proc. bonifikaty przy tym wykupie. - To spowoduje, że ten wykup praktycznie nic by nie kosztował użytkowników wieczystych - dodał.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwi ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wniesienia opłaty obciąża każdorazowo właściciela nieruchomości, w odniesieniu, do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.

PAP/Jacek Walczak/OP