Zamknij

Składki rolników powiązane z dochodem? KRUS: to niewykluczone

18.11.2019 08:17
Składki KRUS zależne od dochodu? To niewykluczone
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Rolnicy, tak jak pracownicy ubezpieczeni w ZUS, opłacą składki w wysokości zależnej od dochodu? „To racjonalny postulat” – mówi dr Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin   

Prezes KRUS zaznacza w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, że nie wyklucza powiązania wysokości składek rolniczych z dochodem gospodarstw. Pracownicy płacący składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć na tzw. mały ZUS oraz ulgę na start. Czy na podobne zmiany będą mogli liczyć rolnicy ubezpieczeni w KRUS?

Pamiętajmy, że z założenia działalność gospodarcza rolnika powinna być działalnością dopełniającą jego pracę w rolnictwie, a nie głównym źródłem dochodu. Oczywiście ubezpieczenie społeczne rolników powinno być dynamiczne i dostosowywać się do otaczającego świata. Nasi beneficjenci płacą składki i otrzymują świadczenia, również te, które dostają uczestnicy systemu powszechnego.

– dodała prezes KRUS

Prezes KRUS wskazała, że ze względu choćby na specyfikę produkcji rolnej, która jest uzależniona od warunków pogodowych, rolnicy nie mogą być traktowani tak jak pracownicy, którzy przychodzą na osiem godzin do pracy. „Uważam, że jest to grupa, która taki odrębny system powinna mieć” – powiedziała Hadzik.

Zobacz także

Na koniec sierpnia w KRUS ubezpieczonych było ponad 1,2 miliona osób.

Czy powiązanie dochodu z wysokością składki na KRUS poprawiłoby sytuację finansową rolników? Prezes KRUS nie wyklucza tego rozwiązania, lecz, jak zaznacza, pomysł ten wymaga wcześniejszej analizy.

Są przecież osoby, które mają gospodarstwa powyżej 50 ha, płacą wyższe składki i uważają, że powinny mieć także wyższe świadczenia. Należałoby się przyjrzeć systemowi jako całości. Nie jest to jednak łatwe, gdyż wymaga zastosowania nowatorskiego podejścia do oceny możliwości ekonomicznych polskich rolników – mając na uwadze te wszystkie ograniczenia.

- wskazała.

Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne ma obowiązek opłacania składek za wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie, a jeżeli działalność rolnicza prowadzona jest na rachunek kilku osób, obowiązek opłacania składek ciąży na tych osobach solidarnie.

Zobacz także

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników naliczane są w wymiarze miesięcznym i obejmują ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie i emerytalno-rentowe. Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za każdego ubezpieczonego wynosi 10 procent emerytury podstawowej. Dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne podstawowa składka emerytalno- rentowa w 2019 roku wynosi 94 złote na miesiąc.

RadioZET.pl/ „Dziennik Gazeta Prawna”