Zamknij

Skarbówka podnosi kary. Przedsiębiorcy zapłacą wyższe mandaty

16.09.2021 12:35
Skarbówka podnosi kary. Przedsiębiorcy zapłacą wyższe mandaty
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Fiskus planuje podniesienie kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Urząd zaostrzy przepisy oraz podniesie wysokość mandatów. Podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia spowoduje, że wzrosną również kary nakładane na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Od 2022 roku kary będą wynosiły od 301 zł do 29 mln zł.

Urząd Skarbowy regularnie otrzymuje pisma z donosami. W lipcu 2021 pisaliśmy, że Polacy chętnie dzielą się podejrzeniami na temat ewentualnych naruszeń innych podatników. W większości przypadków jednak ich donosy są bezużyteczne

Z kolei na początku sierpnia 2021 roku pojawiła się informacja, że przedsiębiorcy uważają wizyty w urzędzie za przyjemność. Zdaniem Krajowej Administracji Skarbowej taka aktywność wzbudza w podatnikach same pozytywne emocje. Oto wyniki badań sondażowych przeprowadzonych przez sam urząd. Podniesienie kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przyczyni się do mniej optymistycznego podejścia?

Skarbówka podnosi kary. Przedsiębiorcy zapłacą wyższe mandaty

Podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia spowoduje, że wzrosną również kary nakładane na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Od 2022 roku maksymalna kara za przestępstwo skarbowe wyniesie niemal 29 mln złotych, natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych - informuje portal Prawo.pl.

Minimalna stawka wynagrodzenia w 2022 r. wyniesie 3010 zł i będzie wyższa o 210 zł od aktualnie obowiązującej. Wysokość minimalnej pensji ma znaczący wpływ na wymiar kar, które organy podatkowe mogą nakładać na podatników na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny. Określa się ją kwotowo. Kara grzywny - co do zasady - może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Karami za przestępstwa skarbowe są: kara grzywny w stawkach dziennych, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności. Z przepisów kodeksu karnego skarbowego wynika, że wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720.

RadioZET.pl/PAP/Prawo.pl