Zamknij

Sekcja finansów i ubezpieczeń z najlepszą koniunkturą

Olga Papiernik
24.01.2018 16:11
Sekcja finansów i ubezpieczeń z najlepszą koniunkturą
fot. rawpixel.com on Unsplash

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w styczniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 30,4 (przed miesiącem plus 31,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 34,6% badanych firm, a jej pogorszenie – 4,2% (w grudniu odpowiednio 33,8% i 2,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Mimo bardziej korzystnych niż w grudniu ocen bieżącego popytu i sprzedaży, przewidywania w tym zakresie są mniej optymistyczne. Aktualna sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem, jej prognozy są nieco bardziej korzystne od zgłaszanych w grudniu. Sygnalizowane jest zmniejszanie się opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane są redukcje zatrudnienia, ale mniejsze niż prognozowano w grudniu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen usług, podano również.

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 13,4 (przed miesiącem plus 0,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 8,4% (w grudniu odpowiednio 12,8% i 12,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 24,7. Poprawę koniunktury odnotowuje 30,4% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,7% (w grudniu odpowiednio 22,3% i 5,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle wyniósł +16,5 pkt w styczniu

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w styczniu br. na poziomie plus 16,5 pkt wobec plus 3,5 pkt w listopadzie, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 23,9% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 7,5% (przed miesiącem odpowiednio 14,2% i 10,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS podał, że w styczniu oceny ogólnego klimatu koniunktury są korzystne.

"Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci gumy i tworzyw sztucznych (plus 23,8 w styczniu br., plus 12,9 w grudniu ub.r.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 23,5 w styczniu br., plus 8,5 w grudniu ub.r.), wyrobów farmaceutycznych (plus 22,3 w styczniu br., plus 20,3 w grudniu ub.r.), metalowych wyrobów gotowych (plus 20,9 w styczniu br., plus 7,9 w grudniu ub.r.)" - czytamy w komunikacie.

W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie barier związanych z niedoborem pracowników (z 13,2% do 31,8%) oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników, a znacząco spadło – barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 43,0% do 31,3%) oraz niedostatecznym popytem krajowym (z 47,7% do 27,5%) i zagranicznym (z 29,5% do 19,6%), podał też Urząd.

"W styczniu 7,1% przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 81,3% jako wystarczające, a 11,6% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 15%, 75,5%, 9,5%)" - czytamy dalej.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł do 0,8 pkt w styczniu

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w styczniu br. na poziomie plus 0,8 wobec minus 6,7 pkt w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,9% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 14,1% (przed miesiącem odpowiednio 11,9% i 18,5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieco mniej negatywne od zgłaszanych w grudniu ub.r. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest niekorzystnie, podobnie jak w poprzednich trzech miesiącach.

"Przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od oczekiwań formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Prognozy wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach zatrudnienie może nie zmienić się. Zapowiadany jest wzrost cen robót budowlano-montażowych" - czytamy w komunikacie.

Spośród badanych podmiotów 30,6% (przed rokiem 24,9%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw formułują nieco niekorzystne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, ale mniej pesymistyczne niż miesiąc temu, podał też GUS.

W styczniu wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie kształtuje się na poziomie 81,7%, wyższym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat.

W bieżącym miesiącu 8,6% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 75,9% jako wystarczające, a 15,5% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 15,7%, 72,2%, 12,1%), czytamy też w raporcie.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł do 11,4 pkt w styczniu

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w styczniu br. na poziomie plus 11,4 pkt wobec plus 9,4 pkt w grudniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,9% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 7,6% (przed miesiącem odpowiednio 18,0% i 8,6%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Diagnozy sprzedaży są optymistyczne. Po jedenastu miesiącach korzystnych prognoz, w styczniu firmy formułują nieznacznie pesymistyczne przewidywania w tym zakresie. Oceny sytuacji finansowej są pozytywne. Odpowiednie przewidywania są nieznacznie niekorzystne, po raz pierwszy od lutego ub. r. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny, w związku z tym możliwe jest niewielkie ograniczenie zamówień towarów u dostawców. Prognozowane jest nieznaczne zwiększenie zatrudnienia, nieco większe od zapowiadanego w grudniu. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen, zbliżony do planowanego przed miesiącem" - podał GUS.

W styczniu, w podziale na klasy wielkości ogólny klimat koniunktury optymistycznie, lepiej niż przed miesiącem oceniają jednostki o liczbie pracujących do 49 osób. Jednostki średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) również zgłaszają korzystne opinie w tym zakresie, choć nieco ostrożniejsze niż w grudniu, podano również.

"W bieżącym miesiącu w większości prezentowanych branż handlowych oceny koniunktury są pozytywne: tekstylia, odzież, obuwie (plus 15,1 w styczniu, plus 20,6 w grudniu), pojazdy samochodowe (plus 13,5 w styczniu, plus 10,3 miesiąc wcześniej) oraz żywność (plus 9,2 w styczniu, plus 6,4 w grudniu). Jako jedyne koniunkturę negatywnie oceniają jednostki z branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem (minus 6,7 w styczniu, minus 5,5 przed miesiącem)" - czytamy w raporcie GUS.

ISBnews/OP