Zamknij

Nowy dowód osobisty od marca 2019 roku

Olga Papiernik
19.09.2018 11:18
dowody osobiste
fot. DAREK REDOS/East News

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych powołała we wtorek podkomisję do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Przewiduje on, że od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów.

Nowy dowód osobisty 2019

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o dowodach osobistych odbyło się 13 września na posiedzeniu Sejmu. Zadecydowano wówczas o skierowaniu projektu do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Wymiana dowodu osobistego

Projekt nowelizacji przewiduje, że od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. MSWiA, które przygotowało projekt, zapewnia, że dotychczas posiadanych dokumentów nie trzeba będzie wymieniać - zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych (chętni będą jednak mogli wymienić dowód wcześniej). Wymiana dowodów potrwa do 2029 r.

Zobacz także

Elektroniczny dowód osobisty

Nowy dowód będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej i do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Nowy dowód będzie wyposażony w środek identyfikacji elektronicznej (tzw. profil osobisty), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online (w praktyce będzie to wymagało przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN). Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat).

W nowym dowodzie będą zamieszczane także dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym - będzie on tak samo ważny jak podpis własnoręczny.

E-dowód będzie również służył do potwierdzania obecności jego posiadacza w placówkach ochrony zdrowia, co pozwoli uszczelnić system rozliczeń usług medycznych. Ponadto będzie zawierał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną "zdjęcie twarzy"), która - jak zapewniają autorzy projektu - zapewni szybszą odprawę jego właściciela na lotniskach.

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną są już stosowane w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, a także na Litwie, Węgrzech i we Włoszech.

PAP/Olga Zakolska/OP