Zamknij

Saturn TFI przejmie FinCrea 2 FIZAN?

Olga Papiernik
20.12.2017 13:41
Saturn TFI przejmie FinCrea 2 FIZAN?
fot. Helloquence on Unsplash

Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) z siedzibą we Wrocławiu, podał Urząd.

Data wpływu wniosku to 18 grudnia 2017 r. Sprawa w toku, podano także.

"Saturn TFI S.A. z siedzibą w Warszawie zgłasza zamiar koncentracji polegającej na przejęciu kontroli w drodze przejęcia od Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896) zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, prowadzącym działalność polegającą na osiąganiu przychodów z lokat netto, wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiągania zysku ze zbywania lokat, działającym pod firmą FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych" - czytamy w komunikacie.

Raiffeisen Bank Polska S.A. tymczasowo reprezentuje FinCrea 2 FIZ AN na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 listopada 2017 r. o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej m. in. na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przypomniał Urząd.

Saturn TFI świadczy usługi polegające na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

ISBnews/OP