Zamknij

Rząd przygotował rozporządzeniem szczyt zachorowań na 5.11.2020?

29.10.2020 16:42
test na koronawirusa
fot. Shutterstock

Dzięki kreatywnej księgowości ukrytej w ustawie rząd upewnił się, że od 5 listopada 2020 – dwa tygodnie po rozpoczęciu protestów społecznych – znacznie wzrośnie stosunek wykrywanych zakażeń do liczby wykonywanych testów.

Koronawirus atakuje w Polsce z siłą, której rząd najwyraźniej się nie spodziewał. 29 października 2020 po raz pierwszy odnotowano ponad 20 000 wykrytych w testach zarażeń. To po części także wynik wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jak zauważył użytkownik Wykopu, w rozporządzeniu znalazły się rozciągnięte w czasie modyfikacje sposobu raportowania liczby robionych testów oraz liczby wykrytych przypadków COVID-19, tak by sztucznie wywołać wrażenie, że sytuacja pogarsza się bardziej, niż w rzeczywistości.

Kreatywna księgowość w raportowaniu liczby chorych. Rząd manipuluje danymi?

Rozporządzenie Rady Ministrów reguluje sposób, w jaki sposób liczone są i raportowane testy. Użytkownik Wykopu odkrył w nim zapisy, które wskazują na chęć manipulowania danymi.

Zobacz także

Testy na koronawirusa wykonywane są w Polsce na dwa sposoby. Część z nich jest zlecana przez system ochrony zdrowia, część laboratoriów zaś realizuje zamówienia prywatne. Według rozporządzenia z dnia 9 października 2020, przyjęto następującą metodę zliczania testów i wyników: sumowano liczbę testów robionych na NFZ i prywatnie, a jeśli chodzi o raportowanie pozytywnych rozpoznań, to do wiadomości podawano tylko te wykryte ze środków publicznych.

Rozporządzenie z 23 października 2020 zmieniło ten sposób na lepsze: od 26 października 2020 w raportach podawanych przez Ministerstwo Zdrowia sumuje się zarówno liczbę testów sfinansowanych ze środków publicznych i prywatnych, jak i liczby pozytywnych wyników.

Taki stan będzie jednak obowiązywać tylko do 5 listopada 2020. Wtedy w życie wejdzie nowy zapis. Rządzący postanowili, że od tego dnia będą sumować liczbę wykrytych przypadków z obu źródeł, ale jako liczbę przeprowadzonych w ciągu doby testów będą uznawać tylko te wykonane ze środków publicznych.

Zobacz także

Tak regulujące wdrażanie czasowe zapisy rozporządzenia wyglądają w praktyce:

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r., z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 2 lit. c, d i f oraz pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 26 października 2020 r.;
2) § 1 pkt 2 lit. e, który wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2020 r.

Rozporządzeniem RM z 23 października 2020

Jak zmiana wpłynie na raportowanie danych? Od 5 listopada 2020 wzrośnie procent wykrywanych przypadków COVID-19 w stosunku do liczby przeprowadzanych testów. Ministerstwo Zdrowia będzie mogło wykazać, że chorych jest więcej, mimo że wymazów analizowanych jest mniej.

Użytkownicy Wykopu są przekonani, zostanie to wykorzystane do oskarżenia protestów Strajku Kobiet o spowodowanie zagrożenia dla systemu ochrony zdrowia.

Jednocześnie wskazano także mechanizm, który do tej pory pozwalał zaniżać faktyczną liczbę wykrywanych chorych, stwarzając wrażenie, że sytuacja jest opanowana i lepsza, niż jest w rzeczywistości.

Poprosiliśmy KPRM o komentarz w sprawie zmieniającej się metody liczenia liczby wykonywanych testów oraz raportowania wykrytych przypadków COVID-19.

RadioZET.pl/Wykop.pl/rozporządzenia RM