Zamknij

Rząd: Polska skutecznie korzysta ze środków UE

17.06.2021 21:58
Rząd: Polska skutecznie korzysta ze środków UE
fot. GERARD/REPORTER/EastNews

- Jesteśmy największym beneficjentem funduszy unijnych 2014-2020, co czwarte euro trafia do Polski, oraz rekordzistą, jeśli chodzi o tempo wykorzystania przyznanych środków. Komisja Europejska zrefundowała nam już ponad 46 mld euro, czyli 60 proc. puli. Średnia dla UE to niewiele ponad 50 proc. - mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Komisja Europejska zrefundowała Polsce już ponad 46 mld euro. Z informacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że to już  60 proc. puli przyznanej nam na lata 2014-2020.

W pierwszej połowie czerwca pisaliśmy, jak będzie wyglądał budżet Unii Europejskiej na 2022 rok. Trwają prace nad ostatecznym kształtem dokumentu, ale Komisja Europejska już zaprezentowała swoją propozycję. 

KE zrefundowała Polsce ponad 46 mld euro

Na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała, że Polska w dużej mierze korzysta ze środków unijnych.

Jesteśmy największym beneficjentem funduszy unijnych 2014-2020, co czwarte euro trafia do Polski, oraz rekordzistą, jeśli chodzi o tempo wykorzystania przyznanych środków. Komisja Europejska zrefundowała nam już ponad 46 mld euro, czyli 60 proc. puli. Średnia dla UE to niewiele ponad 50 proc. 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej

Wiceminister przypomniała, że prawie całą pulę na lata 2014-2020 mamy już zakontraktowaną. Podkreśliła, że ponad 91 tys. już podpisanych umów o dofinansowanie opiewa na kwotę 321 mld zł wkładu UE, czyli na ponad 92 proc. alokacji.

- Dzięki temu nie straciliśmy ani jednego euro z zaplanowanej kwoty dla Polski. Nie każdy kraj UE może poszczycić się takim osiągnięciem. 10 państw utraciło już bezpowrotnie środki z tytułu niewypełnienia zasady n+3. To zasada, według której z funduszy przyznanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 faktycznie korzystać można do roku 2023 – dodała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Wiceszefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przypomniała, że znajdujemy się w niezwykle ważnym momencie, ponieważ już wkrótce Polska rozpocznie wdrażanie programów kolejnej pespektywy finansowej na lata 2021-2027: Na walkę ze skutkami pandemii otrzymamy do dyspozycji środki w niespotykanej dotąd wysokości 770 mld zł. Dodała, że kwota ta uwzględnia zarówno wsparcie w ramach budżetu UE 2021-2027, jak i innych instrumentów, w tym Funduszu Odbudowy.

Unia Europejska to dla części polskich firm idealny teren do rozwoju przedsiębiorstwa i skalowania biznesu. Współpraca międzynarodowa niesie jednak za sobą nie tylko perspektywy, ale także różne rodzaje ryzyka, które opisuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w formie Czarnej Księgi.

RadioZET.pl/PAP