Zamknij

Rynek pracy nie generuje znaczącej presji inflacyjnej

Olga Papiernik
01.02.2018 14:44
Rynek pracy nie generuje znaczącej presji inflacyjnej
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Podczas styczniowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że rynek pracy nie generuje jak dotąd istotnej presji inflacyjnej, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Analizując sytuację na rynku pracy, wskazywano, że mimo sygnalizowanych przez część firm trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nadal silnie rośnie. Wskazywano, że towarzyszy temu szybszy niż w poprzednich kwartałach wzrost płac w tym sektorze. W efekcie wyższa jest także dynamika funduszu płac, jednak - jak podkreślała część członków Rady - nie przekracza ona dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu. W konsekwencji większość członków Rady oceniła, że rynek pracy nie generuje jak dotąd istotnej presji inflacyjnej" - czytamy w "minutes".

Część członków RPP oceniła, że dynamika płac w całej gospodarce będzie nadal ograniczana przez zamrożenie płac w sektorze budżetowym oraz wzrost stopy aktywności zawodowej i dalszy napływ pracowników ze Wschodu.

"Podkreślano jednocześnie, że ograniczająco na dynamikę jednostkowych kosztów pracy będzie oddziaływał wyższy niż wcześniej oczekiwano wzrost PKB w 2018 r." - czytamy również w "minutes".

Niektórzy członkowie RPP stwierdzili, że presja płacowa w kolejnych kwartałach może jednak się wyraźnie zwiększyć.

"Członkowie ci wskazywali na ryzyko pojawienia się żądań podwyżek płac w sferze budżetowej oraz prawdopodobny wzrost popytu na pracę związany z dalszym ożywieniem inwestycji. Jednocześnie oceniali, że skala możliwego zwiększania aktywności zawodowej i napływu pracowników z zagranicy jest ograniczona" - podano również.

Część członków RPP wskazała, że podaż pracy ograniczy wpływ reformy obniżenia wieku emerytalnego. Inni członkowie Rady oceniają, że ten wpływ obniżenia wieku emerytalnego na podaż pracy będzie niewielki ze względu na znaczny udział osób niepracujących wśród osób uzyskujących świadczenia oraz prawdopodobne pozostanie wielu emerytów na rynku pracy.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

ISBnews/OP