Zamknij

Najwięcej zadłużonych rolników jest w Wielkopolsce

08.10.2019 06:53
Rolnictwo. Ponad 900 mln zł zadłużenia firm i rolników indywidualnych
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News (ilustracyjne)

Aż 915 mln zł - tyle wynoszą niespłacone zobowiązania firm rolnych i rolników indywidualnych. Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK, najwięcej do oddania mają firmy rolne z Wielkopolski. Tam jest też najwięcej niesolidnych rolników.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej (BIK), dokładnie 1 443 firm rolniczych (3,8 proc. ogółu) ma problem z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań.

Ich łączne przeterminowane zadłużenie zbliżyło się w czerwcu tego roku do 414 mln zł.

Zobacz także

Najbardziej zadłużeni są rolnicy uprawiający warzywa

Kolejne blisko 529 mln zł zaległości należy do rolników indywidualnych, czyli osób fizycznych, będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

Jak podkreślili eksperci BIG, na tle całej gospodarki nie jest to zły wynik. W pierwszym półroczu średni udział firm z zaległościami wynosił bowiem 6,2 proc.

- Odsetek nierzetelnych firm w sektorze rolnym - 3,8 procenta - wypada, więc poniżej średniej, co jest dobrą wiadomością dla tej branży i jej kontrahentów. Choć oczywiście bywa rożnie w zależności od specjalizacji - podkreślił Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Eksperci BIG zwrócili uwagę, że o ile opóźnienia płatności na rzecz dostawców i banków są rzadkością w branży rolnej, to gdy już się pojawią są dużo wyższe niż przeciętnie w gospodarce i idą w setki tysięcy złotych.

Zobacz także

Z danych BIG i BIK wynika, że przeterminowane (przekraczające 30 dni i o wartości powyżej 500 zł) zadłużenie firm i spółek rolniczych wyniosło w czerwcu 413,7 mln zł, z czego ponad połowę stanowiły niespłacane raty kredytów.

Jedna trzecia tej sumy (133,8 mln zł) obciążała firmy usługowe wspomagające produkcję rolniczą.

Ponad 53 mln zł mają na koncie firmy rolnicze specjalizujące się w uprawie warzyw; 46 mln – hodowcy kur; 45,3 mln rolnicy zajmujący się zarówno uprawami, jak i hodowlą; a 43 mln zł przedsiębiorcy specjalizujący się w uprawie zbóż, roślin strączkowych i oleistych. Z kolei ponad 38 mln zł obciąża hodowców świń.

Średnia zaległość firmy rolnej to 286 679 zł. Jest to m.in. zasługa niespłacanych w terminie kredytów, bowiem przeciętnie firma rolna, która ma problemy opóźnia bankom spłatę 682 122 zł.

Zobacz także

Gdzie mieszka najwięcej zadłużonych rolników?

Problemy w spłacie kredytów o wartości 528,95 mln zł miało też w pierwszym półroczu 4 274 rolników indywidualnych. Na osobę przypada średnio 123,8 tys. zł - dodano.

Największe przeterminowane zadłużenie w bazach BIG InfoMonitor oraz BIK mają firmy rolne z Wielkopolski. Tam jest też najwięcej niesolidnych dłużników (237). Łączna kwota zaległości to w ich przypadku blisko 107 mln zł.

To niemal dwa razy więcej niż w drugim w kolejności woj. kujawsko-pomorskim (59,5 mln zł), gdzie firm sprawiających kłopoty bankom i kontrahentom jest 110. Z kolei 185 niesolidnych dłużników - firm rolnych ma Mazowsze. Trzecie województwo w kraju pod względem zadłużenia ma w sumie 51,5 mln zł przeterminowanych zobowiązań.

Zobacz także

Eksperci BIG zwrócili uwagę, że wielkość zaległych zobowiązań w poszczególnych województwach pokrywa się z danymi GUS na temat znaczenia rolnictwa w danym regionie.

Mazowsze i Wielkopolska to regiony, gdzie jest najwięcej gruntów rolnych, odpowiednio 1,9 mln ha i 1,77 mln ha. Kujawsko-pomorskie również posiada rozwinięte rolnictwo – znajduje się tam 1 mln ha użytków rolnych. Negatywnie wyróżniają się też Pomorze Zachodnie, gdzie jest 144 firm niesolidnych dłużników i Dolny Śląsk (przeterminowane zobowiązania dochodzą do 34,8 mln zł).

W Polsce w bazach KRS i CEIDG znajduje się ponad 38 tys. firm rolniczych działających, zawieszonych oraz zamkniętych. Cały sektor, oprócz rolnictwa, obejmuje też leśnictwo, łowiectwo oraz rybactwo. Łącznie tych firm jest ponad 63 tys., z czego 60 proc. stanowią firmy klasyfikowane jako rolnicze.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP