Zamknij

Lekcje do późnych godzin wieczornych? Jest stanowisko MEN

04.10.2019 08:43
O której godzinie powinny kończyć się lekcje
fot. Shutterstock/BlurryMe (ilustracyjne)

Reforma edukacji i kumulacja roczników to nie tylko tłum w szkołach, ale także nauka do godzin wieczornych. Co na ten temat mówią przepisy, a co resort edukacji?

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

W nowym roku szkolnym 2019/2020 w klasach pierwszych szkół średnich naukę rozpoczął tzw. podwójny rocznik: ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Faktem jest, że kumulują się nie tylko roczniki, ale także wszystkie negatywne skutki reformy edukacji przeprowadzonej przez byłą minister edukacji. Na reformę edukacji wydano niepotrzebnie setki milionów złotych, często środków samorządowych. A uczniowie uczą się do późnych godzin wieczornych. Problemy z planami lekcji są powszechne.

– zauważa poseł Paweł Pudłowski w interpelacji poselskiej.

Jak dodaje, plany lekcji ograniczają życie społeczne młodych ludzi oraz kontakty z przyjaciółmi. Zarzuca ministerstwu, że problemy są bagatelizowane, a głosy środowiska oświatowego lekceważone.

Zobacz także

Poseł pyta Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ilu szkołach zajęcia trwają dłużej niż do godziny 17. Pyta także o średnią liczbę uczniów w klasie, wskazując, że nauka w dużych oddziałach jest mniej skuteczna. To nie pierwsza taka interpelacja. Już wcześniej podobne pytania zadawali posłowie Artur Gierada i Kamila Gasiuk-Pihowicz. 

Wiceminister Maciej Kopeć w odpowiedzi na pytania posłów przywołuje przepisy rozporządzenia MEN ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dokument znowelizowano w listopadzie ubiegłego roku. Zgodnie z nim plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać przede wszystkim równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Plan ma przewidywać też zróżnicowanie zajęć w każdym dniu i uwzględniać „możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia”.

Zobacz także

Nie ma zatem mowy o odgórnym określeniu, w jakich godzinach powinny odbywać się zajęcia lekcyjne. Można sobie jednak wyobrazić, jakie są „możliwości psychofizyczne do podejmowania wysiłku umysłowego” na dwóch lekcjach matematyki tuż przed godziną 20.

Wiceminister Kopeć zaznacza, że w zakresie ustalania planu zajęć szkoły korzystają z dużego zakresu autonomii. Przypomina też, że samorządowcy w razie zastrzeżeń zawsze mogą interweniować i wpłynąć na działalność szkoły.

Zobacz także

O której godzinie kończą się zajęcia?

Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego internet obiegła informacja dotycząca planu lekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, a mianowicie jego godzinowego rozkładu. Zajęcia odbywają się w każdym dniu od 13 do 19:30. Resort edukacji jest jednak zdania, że w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym nie ma większych różnic w zakresie godzin zakończenia obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. MEN powołuje się na statystyki kuratorów oświaty.

Godziny zakończenia zajęć lekcyjnych
fot. MEN

W roku szkolnym 2019/2020 w blisko 92 procent szkół godzina zakończenia zajęć nie uległa zmianie lub zwiększyła się nie więcej niż o jedną godzinę lekcyjną. Maciej Kopeć dodaje, że to między innymi włączenie gimnazjów przyczyniło się do reorganizacji szkolnych grafików. Dodaje jednak, że tylko w 8,5 procent szkół w Polsce czas zakończenia zajęć wydłużył się o nieco więcej niż 1 godzinę lekcyjną.

O której godzinie kończą się lekcje w szkołach?
fot. MEN

Wiceminister sam wskazuje rozwiązanie w interpelacji. Przypomina, że samorząd może wykorzystać pieniądze z subwencji oświatowej i zaadaptować nowe pomieszczenia do nauki.

RadioZET.pl