Zamknij

Nowy właściciel auta będzie mógł zostawić stare tablice rejestracyjne?

Olga Papiernik
30.07.2018 17:10
tablica rejestracyjna
fot. Markus Spiske on Unsplash

Ministerstwo Infrastruktury zaproponuje możliwość zachowania, na wniosek nowego właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego - poinformował wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz w odpowiedzi na poselską interpelację.

"Ministerstwo Infrastruktury jest w trakcie przygotowywania zgłoszenia do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, którego celem jest również uproszczenie procedur związanych z rejestracją pojazdów. (...) Jedną z propozycji, która zostanie zaproponowana w ww. zgłoszeniu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (...) będzie wprowadzenie możliwości zachowania na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, w tym zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej" - napisał w odpowiedzi na interpelację Chodkiewicz.

Wiceminister zapowiedział też przeprowadzenie szczegółowych konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, jeśli projekt ustawy zostanie ujęty w wykazie prac legislacyjnych.

PAP/Łukasz Pawłowski/OP