Zamknij

Pieniądze dla tych, którzy muszą zmienić pracę. ZUS: niewiele osób wie o rencie

22.10.2021 08:04
Renta szkoleniowa. Dla kogo
fot. Tadeusz Wypych/REPORTER/East News

Renta szkoleniowa nie jest zbyt popularnym świadczeniem – zaznacza ZUS. Urząd przypomina, że każdy, kto z powodów zdrowotnych musi zmienić pracę, może ubiegać się o dodatkowe pieniądze.

Renta szkoleniowa wypłacana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od ponad 20 lat. Urząd zaznacza, że niewiele osób jednak sięga po pieniądze i przypomina, na jakich zasadach można wnioskować o świadczenie.

Środki te przyznawane są osobie, która z przyczyn zdrowotnych nie może wykonywać danej pracy i dla której przekwalifikowanie jest jedyną szansą pozostania na rynku pracy.

Renta szkoleniowa. Komu przysługuje i jak się ubiegać o pieniądze?

Utrata zdrowia nie musi oznaczać wykluczenia z rynku pracy. Zdobycie nowych umiejętności, przekwalifikowanie się lub całkowita zmiana branży może być furtką do dalszej aktywności zawodowej. W tym okresie ubezpieczeni mogą sięgnąć po pieniądze z ZUS.

 

Jak wyjaśnia urząd, renta szkoleniowa jest przyznawana osobie spełniającej warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy, która nie może kontynuować wykonywanej pracy, ale po przekwalifikowaniu się, zdobyciu nowego zawodu będzie mogła nadal być aktywna zawodowo.

Renty szkoleniowe wypłaca ZUS już od ponad 20 lat, niestety nie jest ona zbyt popularna. Od kilku lat na Dolnym Śląsku ZUS nie wypłaca nikomu pieniędzy przeznaczonych na zdobycie nowego zawodu. Wciąż niewiele osób wie, że może do nas złożyć wniosek o specjalną rentę i dzięki temu skończyć kursy przekwalifikowania zawodowego, które umożliwią dalszą pracę

Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Rzeczniczka dodaje, że orzeczenie o niezdolności do pracy w wielu przypadkach nie musi oznaczać wykluczenia z rynku pracy. – Gdy tracimy zdrowie i pracę w wieku 30, 40 lat, to jednak myśli się o przyszłości, w której istotne miejsce zajmuje praca, możliwość kontaktu z innymi ludźmi. Warto, więc skorzystać z pomocy ZUS, żeby zyskać szansę na pozostanie na rynku pracy – mówi Kowalska-Matis.

 

Jeśli lekarz orzecznik uzna, że rencista po przekwalifikowaniu się zdolny jest do pracy, to ubezpieczony może wziąć udział w kursach doszkalających na koszt ZUS-u. Urząd tłumaczy, że znalezieniem takiego szkolenia zajmuje się powiatowy urząd pracy.

Rencista może odbywać kurs przez pół roku, choć urząd może wydłużyć ten czas. W okresie szkolenia ubezpieczony otrzymywał będzie rentę szkoleniową, która wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, jednak nie może być mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od marca 2021 roku wynosi 938,16 zł. Jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, to renta szkoleniowa jest wówczas wypłacana z funduszu wypadkowego i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru renty.

 

RadioZET.pl/ZUS