Zamknij

Renta rodzinna może przepaść. ZUS przypomina o ważnych terminach

23.09.2021 16:15
Można stracić świadczenie z ZUS
fot. Marek BAZAK/East News

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje od uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną zaświadczenia o kontynuacji nauki. Spóźnialscy mogą stracić świadczenie.

Renta rodzinna, co do zasady,  przysługuje dzieciom do 16. roku życia. Jeśli jednak świadczeniobiorca kontynuuje naukę, pieniądze z ZUS pobierać może do 25 urodzin. Aby wypłacić świadczenie, urząd musi być na bieżąco informowany o kontynuowaniu przez ucznia lub studenta nauki.

W tym celu świadczeniobiorca na początku roku akademickiego lub szkolnego musi złożyć w ZUS zaświadczenie. W przeciwnym razie pieniądze mogą przepaść.

Renta rodzinna. ZUS przypomina o konieczności złożenia zaświadczeń

To ostatni dzwonek dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Pieniądze przysługują także tym, którzy ukończyli 16. rok życia i kontynuują naukę.

- Do 30 września uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną, powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci natomiast mają czas do końca października. Jeśli się spóźnią stracą świadczenie - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS przypomniał, że świadczenie otrzymają studenci do 25. roku życia. - Jeśli urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie jest wypłacane do końca roku akademickiego - informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Urząd wypłaca pieniądze w czasie roku szkolnego i w miesiące wakacyjne. Uczniowie otrzymują świadczenie od końca sierpnia przez cały rok. Studenci zaś otrzymują świadczenie od końca września, również na rok.

Skąd wziąć potrzebne dokumenty, które należy przesłać do urzędu? Potwierdzenie kontynuacji nauki wydaje szkoła lub uczelnia. Jak przypomina Zakład, nie trzeba co roku przedstawiać informacji o dalszej nauce, gdy szkoła lub uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wpisze jej całkowity czas. W przypadku zmiany szkoły lub przerwy w nauce należy o tym poinformować urząd.

Kłamstwo względem urzędu nie popłaca. Jeśli ZUS dowie się, że uczeń lub student nie kontynuuje nauki, a nie zgłosił tego do urzędu, to zobowiąże świadczeniobiorcę do zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami.  

 

RadioZET.pl/ZUS