Zamknij

Rekompensaty za podwyżkę cen prądu. Wyciekło kryterium dochodowe

15.10.2021 07:44
pieniądze i licznik energii elektrycznej
fot. MONKPRESS/East News

1,5 mld złotych zostanie przeznaczone na dopłaty do rachunków dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Wsparcie ma dotyczyć „najuboższych odbiorców”, w szczególności emerytów, w obliczu „nieuniknionych” podwyżek cen energii.

Prąd elektryczny mocno podrożeje – z pierwszych zapowiedzi dostawców energii wynika, że we wnioskach taryfowych na 2022 rok składanych do Urzędu Regulacji Energetyki wnosić będą o zatwierdzenie podwyżek nawet o 40 procent.

Swoją cegiełkę do wzrostu cen dołoży także rząd,  zwiększając stawkę opłaty mocowej. W rezultacie rachunki za prąd dla wielu gospodarstw domowych staną się poważnym obciążenem miesięcznych budżetów. Politycy wrócili więc do konceptu rekompensat za podwyżki: w 2022 roku przeznaczono na nie wstępnie łącznie 1,5 mld zł.

Dopłaty do cen energii. Kto dostanie pieniądze na rachunki?

Prace nad ustawą o wsparciu najuboższych odbiorców energii prowadzone są w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Projekt ma być upubliczniony w najbliższym czasie, już teraz do założeń szykowanego prawa dotarł PAP.

Infomator z resortu klimatu przedstawił najważniejsze założenia dopłat, w tym kryterium dochodowe, według którego przyznawane mają być pieniądze.

Nowym dodatkiem energetycznym chcemy objąć gospodarstwa domowe najbardziej wrażliwe (na ubóstwo energetyczne - PAP), których miesięczne dochody nie przekraczają 1563 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

informator PAP

Wsparcie będzie kierowane przede wszystkim do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia niższe niż emerytura minimalna, jako że spodziewany wzrost cen „wpłynie znacząco na ich budżet domowy”.

Dopłatami mają być ponadto objęte korzystające z pomocy społecznej osoby samotnie zamieszkujące domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, a także pozostałe osoby pobierające zasiłki. Rekompensaty otrzymają także rodziny wielodzietne w „trudniejszej sytuacji dochodowej”.

W projektowanej ustawie o rekompensatach za podwyżki cen prądu elektrycznego mają się ponadto znaleźć zapisy zabraniające wstrzymywania dostaw energii elektrycznej w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty i w dni uznane ustawowo za wolne od pracy wobec osób, które mają zaległości w regulowaniu bieżących rachunków za prąd.

RadioZET.pl/PAP